HOTĂRÂRE nr. 577 din 6 iunie 2012pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (5) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins: (6) Pentru anul 2012, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro. Garanţiile se acordă în baza protocoalelor încheiate de finanţatori cu FNGCIMM, în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin FNGCIMM, şi finanţatori. (7) Nivelul costurilor totale aferente finanţărilor garantate din plafonul prevăzut la alin. (6) se menţine la nivelul comunicat de finanţatori în aplicarea prevederilor art. VII alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă». (8) Finanţatorii au obligaţia de a notifica FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a solicita alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care estimează că vor acorda garanţii până la limita plafonului reutilizat stabilit prin protocoalele încheiate în condiţiile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, respectiv sumele alocate în condiţiile alin. (7). (9) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (8), FNGCIMM solicită acordul Ministerului Finanţelor Publice privind alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) către finanţator. (10) Sumele din plafonul prevăzut la alin. (6) se alocă de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011, aprobată prin Legea nr. 171/2011, şi sumele alocate potrivit alin. (7), după caz, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în condiţiile împărţirii riscului şi de intervalul rămas până la sfârşitul anului 2012. (11) Dispoziţiile art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 se aplică în mod corespunzător plafonului alocat în condiţiile alin. (6)."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuBucureşti, 6 iunie 2012.Nr. 577.-------