ORDIN nr. 4.111 din 22 mai 2012pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2012    În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), literele e) şi f) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:"h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".3. La articolul 3 alineatul (5), literele e) şi f) se abrogă.4. La articolul 3 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:"h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".5. La articolul 3 alineatul (7), literele d), f) şi g) se abrogă.6. La articolul 3 alineatul (7), litera i) va avea următorul cuprins:"i) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".7. La articolul 3 alineatul (9), litera d) se abrogă.8. La articolul 3 alineatul (9), litera g) va avea următorul cuprins:"g) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".9. La articolul 3 alineatul (11), literele e) şi f) se abrogă.10. La articolul 3 alineatul (11), litera h) va avea următorul cuprins:"h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".11. Articolul 6 se abrogă.  +  Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopBucureşti, 22 mai 2012.Nr. 4.111.-------