ORDIN nr. 1567 din 9 iulie 1997privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997  În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 şi al Hotărârii Guvernului nr. 203/1997,având în vedere Hotărârea consiliului de administraţie al Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti din data de 5 iulie 1997 şi Hotărârea comisiei tripartite din ramura mine-geologie din data de 8 iulie 1997,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/1997,ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Programul de restructurare a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, elaborat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 iunie 1997. Corespunzător programului de restructurare, se disponibilizeaza un număr de 1.142 de persoane, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă a Carbunelui Ploiesti va întocmi listele cu personalul care va fi disponibilizat, va stabili plăţile compensatorii cuvenite personalului concediat, procedând în conformitate cu Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 203/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 21 mai 1997.  +  Articolul 3Îndeplinirea măsurilor dispuse prin prezentul ordin revine Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti şi Direcţiei generale strategia industriei miniere şi geologiei din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului.Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu  +  Anexa                PERSONALUL DISPONIBILIZAT la Regia Autonomă a Carbunelui Ploiesti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
                 
    Nr. crt.JudeţulUnitateaExistent la data de 1 ianuarie 1997Programat 1 ianuarie 1998Diferenţa de disponibilizatDin care:
    Total reduceri, cu acordarea plăţii compensatorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997
    1.ArgeşExploatarea Minieră Câmpulung2.8772.634243102
    2.CovasnaExploatarea Minieră Căpeni2.0701.880190153
    3.SălajExploatarea Minieră Sălaj3.0002.642358201
    4.BihorExploatarea Minieră Voivozi1.7691.63513472
        Mina Borod541373168112
    5.BacăuExploatarea Minieră Comăneşti2.6852.242443366
    6.PrahovaExploatarea Minieră Filipeşti2.2732.14412962
    7.DâmboviţaExploatarea Minieră Şotânga1.5441.4895548
    8.HarghitaMina Borsec261250116
        TOTAL Regia        
        Autonomă a Cărbunelui        
        Ploieşti:17.22015.4591.7611.142
  --------------