HOTĂRÂRE nr. 506 din 16 mai 2012pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (3) al articolului 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2012 de către sportivii care au participat la Campionatele Europene de Gimnastică de la Bruxelles, se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. d)."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopBucureşti, 16 mai 2012.Nr. 506.----------