ORDIN nr. 3.837 din 26 aprilie 2012pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2012  În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 16 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea I paragraful "Conţinutul", litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) Pentru predarea cursului se organizează grupe care conţin, în medie, 20 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 25; pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani se organizează grupe care conţin până la 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 7."2. La secţiunea I paragraful "Conţinutul" litera n), tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Numar de copii înscrişi Număr de grupe
  Între 7 şi 15 (pentru copii între 3 şi 6 ani) 1
  Între 15 şi 25 1
  Între 26 şi 50 2
  Între 51 şi 75 3
  Între 76 şi 100 4
  Între 101 şi 125 5
  Între 126 şi 150 6
  Între 151 şi 175 7
  Între 176 şi 200 8
  Între 201 şi 225 9"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu BabaBucureşti, 26 aprilie 2012.Nr. 3.837.---------