ORDIN nr. 1.017 din 19 mai 1997privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997  Ministrul de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,avant în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează, după poziţia 78, cu 12 poziţii conţinând formularele privind creanţele bugetare. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.          Denumirea formularului                              Codul crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79. Somaţie                                                    14.13.28.99 80. Adeverinţă de primire a somaţiei nr. .......               14.13.29.99 81. Titlul executoriu nr. ..........                           14.13.30.99 82. Dispoziţie de urmărire                                     14.13.31.99 83. Proces-verbal de predare-primire                           14.13.32.99 84. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile            14.13.33.99 85. Publicaţie de vânzare bunuri imobile                       14.13.15.99/a 86. Proces-verbal de identificare bunuri imobile               14.13.34.99 87. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile       14.13.28.99/a 88. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile           14.13.33.99/a 89. Proces-verbal nr. .... privind cheltuielile de executare   14.13.35.99 90. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei                 14.13.29.99/a ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează cu modelul, caracteristicile, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor menţionate la alin. 1, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin, care face parte integrantă din aceasta (varianta 1997 A - D.G.E.E.S.V.S., în completarea variantei 1995 A-MF).  +  Articolul 2Se aprobă modificarea modelelor următoarelor formulare tipizate, prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, precum şi modificarea caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a aceloraşi formulare prevăzute în anexa nr. 1b) la ordinul sus-citat:1. Înştiinţare de plată, cod 14.13.09.99;2. Adresa de înfiinţare a popririi, cod 14.13.12.99;3. Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal de sechestru din ..., cod 14.13.13.99;4. Proces-verbal de instituire administrator sechestru, cod. 14.13.14.99;5. Publicaţie de vânzare bunuri mobile, cod 14.13.15.99;Modelele formularelor mai sus menţionate sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală de evaluare şi executare silită a veniturilor statului, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, alte direcţii interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
   +  Anexa 1MODELELE formularelor tipizate noi şi variante ale acestora, introduse în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.          Denumirea formularului                              Codul crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79. Somaţie                                                    14.13.28.99 80. Adeverinţă de primire a somaţiei nr. .......               14.13.29.99 81. Titlul executoriu nr. ..........                           14.13.30.99 82. Dispoziţie de urmărire                                     14.13.31.99 83. Proces-verbal de predare-primire                           14.13.32.99 84. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile            14.13.33.99 85. Publicaţie de vânzare bunuri imobile                       14.13.15.99/a 86. Proces-verbal de identificare bunuri imobile               14.13.34.99 87. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile       14.13.28.99/a 88. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile           14.13.33.99/a 89. Proces-verbal nr. .... privind cheltuielile de executare   14.13.35.99 90. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei                 14.13.29.99/a ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2MODELELE formularelor tipizate, modificate, prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.          Denumirea formularului                              Codul crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Înştiinţare de plată                                       14.13.09.99 27. Adresa de înştiinţare a popririi                           14.13.12.99 28. Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal     de sechestru din ..............                            14.13.13.99 29. Proces-verbal de instituire administrator sechestru        14.13.14.99 30. Publicaţie de vânzare bunuri mobile                        14.13.15.99 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------