RECTIFICARE nr. 15 din 8 mai 2012referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012, se face următoarea rectificare:- la art. I (cu referire la art. 296^9 din actul normativ de bază), în loc de: "... prevăzute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 şi 5,..." se va citi: "... prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 şi 5,...".------------