HOTĂRÂRE nr. 935 din 29 decembrie 1997privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 6 miliarde lei pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 29 decembrie 1997    În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 6 miliarde lei. (2) Suma este destinată pentru cheltuieli aferente producţiei de tractoare, exclusiv cheltuieli cu personalul, incluzând cheltuieli cu materii prime, materiale, semifabricate, energie, alte consumuri materiale, precum şi pentru plata lucrărilor şi a serviciilor executate de terţi.  +  Articolul 2 (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se pune la dispoziţie Societăţii Comerciale "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, de către Ministerul Finanţelor, în calitate de gestionar al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pe bază de convenţie încheiată cu aceasta. (2) Rambursarea sumei acordate se va face în termen de 2 ani, cu o perioadă de graţie de un an. (3) Dobânda reprezintă 30% din rata de scont a Băncii Naţionale a României, calculată la data efectuării plăţii acesteia, modalitatea de plată urmând a fi stabilită prin convenţie cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 3Utilizarea totală sau parţială, de către Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), este interzisă şi se sancţionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinaţiei, a sumei alocate, precum şi a unei dobânzi penalizatoare, calculată pe perioada cuprinsă între momentul alocării sumei şi momentul constatării schimbării destinaţiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4În cazul în care suma acordată nu se rambursează, iar dobânda prevăzută la art. 2 alin. (3) nu se plăteşte la termenele stabilite, Ministerul Finanţelor va aplica majorări de întârziere, ca şi în cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta, care se urmăresc până la încasare, prin folosirea procedurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, şi cenzorii societăţii comerciale controlează respectarea destinaţiei sumei alocate şi iau măsuri pentru realizarea programelor pentru care s-a acordat finanţarea.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Mircea Ciumara-----------