ORDIN nr. 35 din 19 aprilie 2012pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 3 mai 2012  Văzând Referatul de aprobare nr. 714 din 7 martie 2012, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Roatiş Cheţan RaduBucureşti, 19 aprilie 2012.Nr. 35.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)TARIFEpentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilorşi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentrumodificarea condiţiilor în care a fost emisăautorizaţia de comercializare
  Nr. crt. Denumirea operaţiunii Tariful operaţiunii - lei -
  1. Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.370
  2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 593
  3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/ şarjă 1.185
  4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 356
  5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 593
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)TARIFEpentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnosticde uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic
  Nr. crt. Denumirea produsului Tariful pentru testare - lei -
  1. Set de diagnostic RSAR 298
  2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor 708
  3. Set de diagnostic RFC 866
  4. Set de diagnostic conjugat IFD 957
  5. Set de diagnostic ID 828
  6. Set de diagnostic RIHA 1.625
  7. Set de diagnostic rapid de diagnostic 2.590
  8. Teste rapide biotoxine 5.477
  9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 847
  10. Set de diagnostic ELISA 1.917
  11. Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi) 3.797
  12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.438
  13. Set de diagnostic EST imunoblotare 9.883
  14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 7.870
  15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 4.886
  16. Test PCR clasic 8.411
  17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 8.623
  18. Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici 8.304
  19. Set de diagnostic pentru genotipare 8.835
  20. Set de diagnostic pentru secvenţiere 9.368
  21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.631
  22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.452
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)TARIFpentru evaluarea documentaţiei în vedereaemiterii autorizaţiei de fabricaţieTarif produs - 3.555 lei----------