ORDIN nr. 34 din 19 aprilie 2012pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 2 mai 2012  Văzând Referatul de aprobare nr. 704 din 7 martie 2012, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Roatiş Cheţan RaduBucureşti, 19 aprilie 2012.Nr. 34.  +  Anexa (Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)TARIFEpentru înregistrarea sanitară veterinarăşi pentru siguranţa alimentelor aunităţilor de vânzare directă sauvânzare cu amănuntul
  Nr. crt. Unitatea Tariful de înre- gistra- re - lei/ unita- te -
  1. Carne, lapte şi produse din lapte: Carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui Centru de colectare a vânatului sălbatic 338 - per- soane juridi- ce 10 - persoa- ne fizice 225
  2. Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum: Centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, de colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole 225 113
  3. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering Hipermarket/Supermarket 338 225 565
  4. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor Unităţi de prelucrare a cartofilor şi producţie a produselor din cartofi în scop alimentar Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) 225 225 225
  5. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate 338 338 225
  6. Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei Unităţi pentru măcinarea legumelor 225 338 225 225
  7. Activităţi de fabricare a altor produse alimentare Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc. Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate) Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor 338 338 225 338 338 225 225 225 225
  8. Activităţi de fabricare a băuturilor Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice 338 338 338 338
  9. Alte activităţi Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală Unităţi de fabricare a îngheţatei Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală Depozit pentru seminţe de consum Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală 225 225 338 225 338 113 113
  -----