HOTĂRÂRE nr. 293 din 11 aprilie 2012privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 26 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 293.  +  Anexa *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordona- torului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
                            Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)┌──────┬────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────────────┬────────┬──────┐│ Nr. │ │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia│ Tipul││ M.F. │ Codul │ │ │ │ │ │juridică│ bunu-││ │ de │ │ │ │ Valoarea │ │ actuală│ lui ││ │clasi- │ Denumirea ├──────────────┬──────┬────────────────────┤Anul │ de ├─────────────────────┬────────┼────────┤ ││ │ficare │ │ Descrierea │Vecină│ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │ În │Concesi-│ ││ │ │ │ tehnică │tăţile│ │dirii/│ - lei - │ legală │adminis-│ une/ │ ││ │ │ │ (pe scurt) │(după │ │dării │ │ │ trare/ │ Închi- │ ││ │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │ conce- │ riat/ │ ││ │ │ │ │(pe │ │folo- │ │ │ siune │ dat cu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │sinţă │ │ │ │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35517│ 8.19.01│Reţele │Cabluri de │ │Ţara: România │ 1998 │ 53.583.900│H.G.R. nr. 808 din │În admi-│ │Imobil││ │ │telefonice │cupru şi fibră│ │ │ │ │2.12.1997 │nistrare│ │ ││ │ │de tran- │optică în │ │ │ │ │P.V. nr. 35.873 din │ │ │ ││ │ │sport şi │canalizaţie │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35.272 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │25.08.2010 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. S/40257 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 666/2011 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35518│ 8.19.01│Imobil 1 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1984 │ 44.193.498│Decizia C.P.B. nr. │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Bucureşti │ │ │1.653 din 17.11.1981 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │Municipiul Bucureşti│ │ │Act adiţional nr. │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35519│ 8.19.01│Teren 1 │S=22.072,5 mp │ │Ţara: România │ 1984 │ 4.503.897│Decizia C.P.B. nr. │În admi-│ │Imobil││ │ │ │+ 26.000 mp │ │Judeţul Bucureşti │ │ │1.658 din 17.11.1981 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti│ │ │Act adiţional nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 258/1996 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 229/2006 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35520│ 8.19.01│Imobil 2 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1994 │ 569.575│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Bucureşti │ │ │nr. 218/1960, │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă,tablă│ │Municipiul Bucureşti│ │ │Act adiţional nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35521│ 8.19.01│Teren 2 │S=10.684 mp │ │Ţara: România │ 1979 │ 970.353│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Bucureşti │ │ │nr. 218/1960 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti│ │ │Act adiţional nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35522│ 8.19.01│Imobil 3 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1980 │ 2.324.821│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Ilfov │ │ │nr.216 din 13.07.1979│nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │P.V. nr. 136.470 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │20.10.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G.nr.887/25.08.2010│ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35523│ 8.19.01│Teren 3 │S=18.735 mp │ │Ţara: România │ 1980 │ 555.269│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Ilfov │ │ │nr.216 din 13.07.1979│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35526│ 8.19.01│Imobil 6 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1980 │ 7.167.620│Decizia nr. 554 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Dâmboviţa │ │ │10.12.1979 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │Comuna Ciocăneşti │ │ │Act adiţional nr. │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35527│ 8.19.01│Teren 6 │S=3.380 mp │ │Ţara: România │ 1980 │ 100.177│Decizia nr. 554 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Dâmboviţa │ │ │10.12.1979 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Ciocăneşti │ │ │Act adiţional nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35528│ 8.19.01│Imobil 7 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1994 │ 671.477│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Giurgiu │ │ │nr.290 din 25.10.1978│nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │Comuna Singureni │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35529│ 8.19.01│Teren 7 │S=10.000 mp │ │Ţara: România │ 1994 │ 296.381│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Giurgiu │ │ │nr.290 din 25.10.1978│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Singureni │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35532│ 8.19.01│Imobil 9 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1978 │ 109.331│Decizia C.P.Dâmboviţa│În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Dâmboviţa │ │ │nr. 419/1978 │nistrare│ │ ││ │ │ │pereţi │ │Comuna Moroeni │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │piatră, beton,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tablă │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35533│ 8.19.01│Teren 9 │S = 4.910 mp │ │Ţara: România │ 1978 │ 124.765│Decizia C.P.Dâmboviţa│În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Dâmboviţa │ │ │nr. 419/1978 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Moroeni │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35541│ 8.19.01│Imobil 14 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1974 │ 32.897│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Botoşani │ │ │nr. 243/1974, │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Comuna Durneşti │ │ │Decizia C.P. Botoşani│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 553/1974 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35542│ 8.19.01│Teren 13 │S = 171,63 mp │ │Ţara: România │ 1974 │ 2.995│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Botoşani │ │ │nr. 243/1974, │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Durneşti │ │ │Decizia C.P. Botoşani│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 553/1974 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35543│ 8.19.01│Imobil 15 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1973 │ 32.897│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Botoşani │ │ │nr. 243/1974 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Oraşul Darabani │ │ │Decizia C.P. Botoşani│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 553/1974 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35544│ 8.19.01│Teren 14 │S = 287,13 mp │ │Ţara: România │ 1973 │ 5.010│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Botoşani │ │ │nr. 243/1974 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Oraşul Darabani │ │ │Decizia C.P. Botoşani│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 553/1974 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35545│ 8.19.01│Imobil 16 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1975 │ 455.660│H.G. nr. 00100/2003 │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Buzău │ │ │H.G. nr. 956 din │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │ │ │ │20.08.2008 │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35546│ 8.19.01│Teren 15 │S = 3.415 mp │ │Ţara: România │ 1975 │ 40.505│H.G. nr. 00100/2003 │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Buzău │ │ │H.G. nr. 956 din │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │20.08.2008 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35547│ 8.19.01│Imobil 17 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1975 │ 1.713.989│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton │ │Judeţul Prahova │ │ │nr.170 din 29.08.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă,tablă│ │Oraşul Sinaia │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35548│ 8.19.01│Teren 16 │S = 2.600 mp │ │Ţara: România │ 1975 │ 49.713│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Prahova │ │ │nr.170 din 29.08.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Oraşul Sinaia │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35553│ 8.19.01│Imobil 20 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1987 │ 152.740│Decizia C.P. Alba nr.│În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Alba │ │ │308 din 18.08.1987 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Comuna Vinţu de Jos │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35554│ 8.19.01│Teren 19 │S = 268 mp │ │Ţara: România │ 2007 │ 1.248│CV nr. 3.534 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │Proprietar │ │Judeţul Alba │ │ │15.11.2007, CF nr. │nistrare│ │ ││ │ │ │Secaşiu │ │Comuna Vinţu de Jos │ │ │6.428/2007, imobil │ │ │ ││ │ │ │Sălişteanu Ion│ │ │ │ │arabil număr cadas- │ │ │ ││ │ │ │şi Secaşiu │ │ │ │ │tral nr. 904 nr. │ │ │ ││ │ │ │Sălişteanu │ │ │ │ │topografic 2359/2 │ │ │ ││ │ │ │Viorica │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35555│ 8.19.01│Imobil 21 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1981 │ 202.426│Decizia C.P. Gorj nr.│În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Gorj │ │ │89 din 7.04.1980 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │Satul Runcurel │ │ │PV nr. 491.163 din │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │31.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35556│ 8.19.01│Teren 20 │S = 1.100 mp │ │Ţara: România │ 1980 │ 33.326│Decizia C.P. Gorj │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Gorj │ │ │nr. 89 din 7.04.1980 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Satul Runcurel │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│35558 │ 8.19.01│Teren 21 │S = 144 mp │ │Ţara: România │ 1976 │ 4.011│Decizia C.P. Vaslui │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Vaslui │ │ │nr.535 din 11.11.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea Bahnari │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35559│ 8.19.01│Imobil 23 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1975 │ 7.637│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Argeş │ │ │nr.170 din 29.08.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Oraşul Ştefăneşti │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35560│ 8.19.01│Teren 22 │S = 60 mp │ │Ţara: România │ 1975 │ 1.278│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Argeş │ │ │nr.170 din 29.08.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Oraşul Ştefăneşti; │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35561│ 8.19.01│Imobil 24 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1975 │ 18.670│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Bihor │ │ │nr.170 din 29.08.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Comuna Şinteu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35562│ 8.19.01│Teren 23 │S = 187 mp │ │Ţara: România │ 1975 │ 1.778│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Bihor │ │ │nr.170 din 29.08.1975│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Şinteu │ │ │PV nr. 340.901/2005 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35564│ 8.19.01│Imobil 25 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1993 │ 126.323│H.G.R. nr. 775 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │ │Judeţul Braşov │ │ │30.12.1993 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │Municipiul Braşov │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │novaglas │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35567│ 8.19.01│Imobil 27 │Construcţie │Ocolul│Ţara: România │ 1999 │ 36.415│Decizia Regiei │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton, │Silvic│Judeţul Sălaj │ │ │Naţionale a Pădurilor│nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │Sălaj │ │ │ │nr.307 din 21.09.1999│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35568│ 8.19.01│Teren 26 │S=300 mp │Ocolul│Ţara: România │ 1999 │ 607│Decizia Regiei │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │Silvic│Judeţul Sălaj │ │ │Naţionale a Pădurilor│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sălaj │Muntele Mezeş │ │ │nr.307 din 21.09.1999│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121048│ 8.19.01│Imobil 30 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1999 │ 140.129│Autorizaţie de │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Bucureşti │ │ │construcţie nr. 004 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti│ │ │din 9.09.1998 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121049│ 8.19.01│Imobil 31 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1996 │ 210.194│Autorizaţie de │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Ilfov │ │ │construcţie nr. 71 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │din 3.09.1996 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121050│ 8.19.01│Imobil 32 │Construcţie │ │Ţara: România │ 2000 │ 280.623│Autorizaţie de │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton şi │ │Judeţul Ilfov │ │ │construcţie │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Oraşul Măgurele │ │ │nr. 146.895 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │20.10.2000 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121051│ 8.19.01│Imobil 33 │Construcţie │ │Ţara: România │ 2000 │ 436.944│H.G. nr. 1.246 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton şi │ │Judeţul Constanţa │ │ │29.11.2000 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Localitatea Neptun │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121052│ 8.19.01│Teren 28 │S=944,37 mp │ │Ţara: România │ 2000 │ 355.954│H.G. nr. 1.246 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Constanţa │ │ │29.11.2000 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea Neptun │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121053│ 8.19.01│Imobil 34 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1985 │ 608.160│Decizia C.P.B. │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Bucureşti │ │ │nr. 1.653/1981 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti│ │ │Act adiţional nr. 1/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121054│ 8.19.01│Imobil 35 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1978 │ 84.077│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Giurgiu │ │ │nr. 290/1978 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Singureni │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121055│ 8.19.01│Imobil 36 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1978 │ 84.077│Decret prezidenţial │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Giurgiu │ │ │nr. 216/1979 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Săbăreni │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121056│ 8.19.01│Imobil 37 │Construcţie │ │Ţara: România │ 1980 │ 266.245│Decizia nr. 554/1979 │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Dâmboviţa │ │ │Act adiţional │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Ciocăneşti │ │ │nr. 1/1994 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│121057│ 8.19.01│Teren 29 │S=23.530 mp │ │Ţara: România │ 2001 │ 8.366│H.G. nr. 736 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Buzău │ │ │20.09.1995 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comuna Merei │ │ │H.G. nr. 00100/2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 956 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │20.08.2008 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│144475│ 8.19.01│Imobil 38 │Construcţie │ │Ţara: România │ 2002 │ 43.858.490│H.G. nr. 114 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │din beton şi │ │Judeţul Braşov │ │ │7.02.2002 │nistrare│ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Comuna Cristian │ │ │H.G. nr. 943 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │14.08.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 136.730, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │136.731 din 26.09.200│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │25.08.2010 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│144476│ 8.19.01│Teren 30 │S=36.331 mp + │ │Ţara: România │ 2002 │ 1.727.465│H.G. nr. 114 din │În admi-│ │Imobil││ │ │ │1.367,2 mp + │ │Judeţul Braşov │ │ │7.02.2002 │nistrare│ │ ││ │ │ │2.008,73 mp │ │Comuna Cristian │ │ │H.C.L.C nr. 43/2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.C.L.C nr. 25/2006 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│152112│ 8.19.01│Teren 31 │S=92,4 mp │ │Ţara: România │ 2006 │ 11.688│H.G. nr. 19/2006 │În admi-│ │Imobil││ │ │ │(provine din │ │Judeţul Arad │ │ │H.G. nr. 439/2009 │nistrare│ │ ││ │ │ │nr. MF 104136)│ │Municipiul Arad │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│154562│ 8.19.01│Teren 32 │S=225 mp │ │Ţara: România │ 2008 │ 11.776│Hotărârea C.L. Ineu │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Arad │ │ │nr. 54/2008 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea: Ineu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│154566│ 8.19.01│Imobil 42 │Construcţie │ │Ţara: România │ 2008 │ 57.214│P.V. nr. 580.403 │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Olt │ │ │din 2008 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Municipiul Slatina │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│155227│ 8.19.01│Teren 33 │S=150 mp │ │Ţara: România │ 2009 │ 93.817│Decizia Inspectora- │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Sălaj │ │ │tului Teritorial de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Municipiul Zalău │ │ │Regim Silvic şi de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Vânătoare Oradea nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │104 din 17.02.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │25.08.2010 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│155228│ 8.19.01│Imobil 34 │S=54 mp │ │Ţara: România │ 2010 │ 4.128│HCL Chişineu-Criş │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Arad │ │ │nr.13 din 18.02.2009;│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Oraşul Chişineu-Criş│ │ │nr.59 din 16.06.2010 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│155790│ 8.19.01│Imobil 43 │Construcţie │ │Ţara: România │ 2010 │ 505.549│P.V.R. nr. 139.428/ │În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Sălaj │ │ │2010 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 666/2011 │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│155791│ 8.19.01│Imobil 44 │Construcţie │ │Ţara: România │ 2010 │ 1.023.139│P.V.R. nr. 7.624.404/│În admi-│ │Imobil││ │ │ │metalică │ │Judeţul Vâlcea │ │ │2010 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea │ │ │H.G. nr. 666/2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────┤│155792│ 8.19.01│Teren 35 │S=373 mp │ │Ţara: România │ 2010 │ 12.302│CVC nr. 1.624/2010 │În admi-│ │Imobil││ │ │ │ │ │Judeţul Vâlcea │ │ │H.G. nr. 666/2011 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴───────────┴──────────────┴──────┴────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────────┴────────┴────────┴──────┘------