AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 10 august 2011dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2012    Având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, denumit în continuare acord,având în vedere evoluţia ascendentă a relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări, precum şi disponibilitatea României de a menţine această dinamică în spiritul unei perspective europene comune,Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi, au convenit următoarele:  +  Articolul 1Articolul 1 din acord se completează cu paragraful (3) şi va avea următorul conţinut:"(3) În baza acestui acord, părţile vor conveni, anual sau atunci când se consideră necesar, asupra proiectelor de colaborare pentru implementarea acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România."  +  Articolul 2Articolul 2 din acord se completează cu următoarea definiţie:"Sectorul energetic desemnează ansamblul activităţilor de producere a energiei, de transport, de servicii de sistem, de distribuţie şi de furnizare a energiei, importul şi exportul energiei, schimburile naturale şi/sau de avarie cu sistemele energetice ale ţărilor vecine, precum şi instalaţiile aferente acestora."  +  Articolul 3Articolul 4 din acord se completează şi va avea următorul conţinut:"(1) Părţile sunt de acord să dezvolte cooperarea în următoarele sectoare de activitate:- infrastructură de transport;- unităţi de învăţământ;- asistenţă umanitară acordată în cazul unor situaţii de urgenţă;- sectorul energetic. (2) Prevederile prezentului acord sunt aplicabile: a) proiectelor între cele două părţi; b) proiectelor între instituţiile publice sau private, inclusiv societăţi comerciale din cele două ţări; c) proiectelor comune ce derivă din acţiuni derulate în cazul unor situaţii de urgenţă, cu caracter deosebit şi ocazional; d) implementării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic."  +  Articolul 4Prezentul protocol adiţional intră în vigoare la data ultimei notificări, pe cale diplomatică, prin care se confirmă îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare.Prezentul protocol adiţional va rămâne în vigoare până la data încetării valabilităţii acordului.Semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, în două exemplare originale.Pentru Guvernul României,Elena Gabriela Udrea,ministrul dezvoltării regionaleşi turismuluiPentru Guvernul Republicii Moldova,Marcel Răducan,ministrul dezvoltării regionaleşi construcţiilor__________