HOTĂRÂRE nr. 909 din 29 decembrie 1997pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998    În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu  +  AnexăNORMA 29/12/1997