HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 decembrie 1997privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi la Societatea Comercială lt; lt;Siderurgica gt; gt; - S.A. Hunedoara"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 30 decembrie 1997    În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru finanţarea liniei tehnologice pentru elaborarea şi turnarea semifabricatelor din oţel pentru producţia de profiluri şi ţevi la Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, investiţie avizată de instituţiile abilitate, se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei. (2) Suma este destinată exclusiv finanţării liniei tehnologice pentru elaborarea şi turnarea semifabricatelor din oţel pentru producţia de profiluri şi ţevi, din care 9.500 milioane lei pentru instalatia de turnare continua a otelului, iar 32.500 milioane lei pentru cuptorul electric cu arc.  +  Articolul 2 (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se pune la dispoziţie Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de către Ministerul Finanţelor, în calitate de gestionar al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pe bază de convenţie încheiată cu aceasta. (2) Rambursarea sumei acordate se va face în termen de 3 ani de la data încheierii convenţiei, cu o perioadă de graţie de un an. (3) Pentru suma acordată, societatea comercială plăteşte, o singură dată, în cel mult 30 de zile de la data rambursarii sumei plătite, o dobânda reprezentând 30% din rata de scont a Băncii Naţionale a României, valabilă la data plăţii dobânzii, corespunzător perioadei acordate.  +  Articolul 3Utilizarea totală sau parţială, de către Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), este interzisă şi se sancţionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinaţiei, a sumei alocate, precum şi a unei dobânzi penalizatoare, calculată pe perioada cuprinsă între momentul alocării sumei şi momentul constatării schimbării destinaţiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4În cazul în care suma acordată nu se rambursează, iar dobânda prevăzută la art. 2 alin. (3) nu se plăteşte la termenele stabilite, Ministerul Finanţelor va aplica majorări de întârziere, ca şi în cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta, şi le va urmări până la încasare prin folosirea procedurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor, prin organele sale de specialitate, şi Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, precum şi cenzorii societăţii vor controla respectarea destinaţiei sumei alocate şi vor lua măsuri pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finanţarea, în vederea finalizarii investiţiei.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Daniel DaianuPreşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Sorin Dimitriu------------