HOTĂRÂRE nr. 898 din 29 decembrie 1997privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 50.475 milioane lei pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi de presiune din fonta ductila la Societatea Comercială lt; lt;Sidermet gt; gt; - S.A. Calan, judeţul Hunedoara"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 30 decembrie 1997  În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi de presiune din fonta ductila la Societatea Comercială lt; lt;Sidermet gt; gt; - S.A. Calan", investiţie avizată de instituţiile abilitate, se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 50.475 milioane lei. (2) Suma este destinată exclusiv pentru achiziţionarea de utilaje şi echipamente, precum şi pentru plata lucrărilor de construcţii-montaj aferente, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se pune la dispoziţie Societăţii Comerciale "Sidermet" - S.A. Calan de către Ministerul Finanţelor, în calitate de gestionar al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pe bază de convenţie încheiată cu aceasta. (2) Suma se acordă pentru o perioadă de 4 ani de la data încheierii convenţiei, cu o perioadă de graţie de 2 ani. (3) Dobânda reprezintă 30% din rata de scont a Băncii Naţionale a României, calculată la data efectuării plăţii acesteia, modalitatea de plată urmând a fi stabilită prin convenţia încheiată cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 3Utilizarea totală sau parţială, de către Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Calan, a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), este interzisă şi se sancţionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinaţiei, a sumei alocate, precum şi a unei dobânzi penalizatoare, calculată pe perioada cuprinsă între momentul alocării sumei şi momentul constatării schimbării destinaţiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4În cazul în care suma acordată nu se rambursează, iar dobânda prevăzută la art. 2 alin. (3) nu se plăteşte la termenele stabilite, Ministerul Finanţelor va aplica majorări de întârziere, ca şi în cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta, şi le va urmări până la încasare, prin folosirea procedurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor, prin organele sale de specialitate, şi Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Calan, precum şi cenzorii societăţii vor controla respectarea destinaţiei sumei alocate şi vor lua măsuri pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finanţarea, în vederea finalizarii investiţiei. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Daniel DaianuPreşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Sorin Dimitriu  +  Anexa      LISTA obiectivelor de investiţii la Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Calan şi suma alocata din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului
             
    Nr. crt.Denumirea lucrăriiValoarea totală (mil. lei)FurnizorulTermen de punere în funcţiune
    1.Avans 15% pentru firme furnizoare CENTRICAST - S.U.A.20.900CENTRIFUAR - CASTING MACHINE Co, S.U.A.30 noiembrie 1997
    2.Cuptor cu inducţie de 20 tone15.000Societatea Comercială "Independenţa" - S.A. Sibiu Societatea Comercială "Electroputere" Craiova Societatea Comercială "General Turbo" - S.A.1 iulie 1999
    3.Cuptor tratament termic9.000Societatea Comercială "Metalurgica" - S.A. Aiud Societatea Comercială "Independenţa" - S.A. Sibiu Societatea Comercială "Fortus" - S.A. Iaşi1 iulie 1999
    4.Cochile5.575Societatea Comercială "Fortus" - S.A. Iaşi Societatea Comercială "Metalurgica" - S.A. Aiud Societatea Comercială "Independenţa" - S.A. Sibiu1 iulie 1999
      TOTAL50.475   1 iulie 1999
  ----------------