ORDIN nr. 20 din 24 februarie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 24 februarie 2012, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică şi dispun măsurile de conformare a exploataţiilor comerciale de porcine la standardele de microclimat şi la necesarul de apă şi de hrană prevăzute în normele metodologice aprobate prin prezentul ordin, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor.  +  Articolul 3Respectarea prevederilor legale privind protecţia porcinelor revine în exclusivitate proprietarului acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 24 februarie 2012.Nr. 20.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesaruluide apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim debunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează standardele de microclimat, precum şi necesarul de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.  +  Articolul 2 (1) În exploataţiile comerciale de porcine, circulaţia aerului, nivelul de praf, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de gaze trebuie menţinute în limite acceptabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, care nu sunt dăunătoare pentru animale. (2) Toate exploataţiile comerciale de porcine trebuie să asigure următoarele intervale de temperatură, în funcţie de greutatea porcinelor şi de tipul de pardoseală: a) 5 kg - 27-30°C (paie), 28-31°C (beton), 29-32°C (grătar de metal); b) 10 kg - 20-24°C (paie), 22-26°C (beton), 24-28°C (grătar de metal); c) 20 kg - 15-23°C (paie), 16-24°C (beton), 19-26°C (grătar de metal); d) 30 kg - 13-23°C (paie), 14-24°C (beton), 18-25°C (grătar de metal); e) 90 kg - 11-22°C (paie), 12-23°C (beton), 17-25°C (grătar de metal). (3) În adăposturile pentru porcine, volumul de aer circulant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3/h/cap: a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 mc/h/cap - iarna; maximum 150 mc/h/cap - vara; b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara; c) tineret porcin: minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, maximum 50 mc/h/cap - vara; d) porci la îngrăşat având 30-60 kg: minimum 15 mc/h/cap - iarna; maximum 65 mc/h/cap - vara; e) porci la îngrăşat având peste 60 kg: minimum 45 mc/h/cap - iarna; maximum 120 mc/h/cap - vara. (4) În zona de odihnă a porcilor nu trebuie să existe curenţi de aer. (5) Microclimatul din adăpost trebuie să se încadreze în următorii parametri: a) vieri şi scroafe gestante: temperatură 10-24°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s; b) scroafe lactante: temperatură 15-24°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s; c) purcei 0-7 zile: temperatură 30-32°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s; d) purcei 8-14 zile: temperatură 28-30°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s; e) purcei 15-21 zile: temperatură 24-28°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s; f) purcei 22-28 zile: temperatură 22-24°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s; g) purcei 29-36 zile: temperatură 20-22°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s. (6) Nivelul de pulberi din adăpost nu trebuie să depăşească 15 mg/mc. (7) Concentraţia de dioxid de carbon [CO(2)] nu trebuie să depăşească 1.000 ppm. (8) În zona în care porcii sunt cazaţi permanent trebuie să se evite zgomotele mai puternice de 85 dBA; se vor evita, de asemenea, zgomotele constante sau bruşte. (9) Porcii nu trebuie ţinuţi în întuneric şi trebuie să li se asigure zilnic, pe durata a minimum 8 ore, cel puţin 40 de lucşi.  +  Articolul 3 (1) Toate animalele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată sau să îşi poată satisface necesarul de lichide prin alte mijloace. (2) Toate exploataţiile de porcine trebuie să asigure următoarele cantităţi de apă, pe zi, pentru diferite categorii de porci: a) 1-2 litri pentru purcei sugari; b) 1-5 litri pentru purcei înţărcaţi; c) 4-8 litri pentru porci la îngrăşat cu greutatea cuprinsă între 15 şi 45 kg; d) 6-10 litri pentru grăsuni cu greutatea cuprinsă între 45 şi 100 kg; e) 12-20 litri pentru scroafe gestante; f) 25-35 litri pentru scroafe lactante; g) 8-10 litri pentru vieri. (3) Instalaţiile de adăpare şi hrănire trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a apei şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale. (4) Niciun animal nu trebuie să fie adăpat într-un mod care să îi producă suferinţe inutile sau vătămări, iar apa şi/sau hrana nu trebuie să conţină nicio substanţă care ar putea produce suferinţe inutile, excepţie făcând substanţele administrate în scop terapeutic, profilactic ori în scopul unui tratament zootehnic. (5) Din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor este de 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilor este 10 mg/litru. (6) După împlinirea vârstei de două săptămâni, purceii trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficientă de apă proaspătă. (7) Este esenţial să se satisfacă nevoile specifice fiecărei categorii de porcine şi, în acelaşi timp, să se furnizeze hrană în cantităţi suficiente pentru ca întreg efectivul să atingă nivelul optim de performanţă. (8) Toţi porcii trebuie să fie hrăniţi cel puţin o dată pe zi; atunci când porcii sunt hrăniţi în grupuri, şi nu la discreţie sau printr-un sistem automat de hrănire individuală a animalelor, fiecare porc trebuie să aibă acces la hrană în acelaşi timp cu celelalte animale din grup. (9) Tuturor scroafelor în aşteptare şi scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de hrană bogată în fibre, precum şi hrană energizantă._________