HOTĂRÂRE nr. 893 din 24 decembrie 1997pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 7 ianuarie 1998    În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate,Guvernul Romanie hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 12 alineatul (5) din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al Romanie, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se modifica după cum urmează:"(5) Se exceptează de la plata verificările în evidenta populaţiei pentru datele de identificare ale unor persoane, solicitate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale, ordinii publice şi justiţiei, precum şi în cel al realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţie sociale, Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistru de stat,ministru de interne,Gavril Dejeu------------