HOTĂRÎRE nr. 1311 din 13 decembrie 1990pentru completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 620/1990 privind drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 29 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:Hotărîrea Guvernului nr. 620/1990 privind drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar se completează şi se modifica după cum urmează:1. La articolul 5 se introduce un nou alineat, avînd următorul cuprins:"(5) Diurna se acordă integral, indiferent de regimul deplasarii, pentru personalul care exercită cel puţin funcţia de director în ministere şi celelalte instituţii guvernamentale."2. Anexa nr. 1 punctul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Categoria a III-a, coeficient 2,00:La această categorie se încadrează miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarii generali, personalul încadrat pe funcţii similare, precum şi academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române.Pentru personalul încadrat pe funcţii superioare diurna de categoria a III-a se majorează astfel:- cu 10% pentru miniştrii de stat;- cu 20% pentru primul-ministru."PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN