HOTĂRÂRE nr. 880 din 24 decembrie 1997privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 37 miliarde lei pentru finanţarea liniei tehnologice pentru elaborarea şi turnarea semifabricatelor din oţel pentru producţia de profiluri şi ţevi la Societatea Comercială "C.S. Resita" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 29 decembrie 1997    În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru finanţarea liniei tehnologice pentru elaborarea şi turnarea semifabricatelor din oţel pentru producţia de profiluri şi ţevi la Societatea Comercială "C.S. Resita" - S.A., se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 37 miliarde lei. (2) Suma este destinată exclusiv finanţării liniei tehnologice pentru elaborarea şi turnarea semifabricatelor din oţel pentru producţia de profiluri şi ţevi, din care 19,7 miliarde lei, pentru instalatia de turnare continua a otelului, 1,5 miliarde lei, pentru instalatia de metalurgie în oala de tip LHF, 6,3 miliarde lei pentru instalatia de degazare a otelului de tip VD şi 9,5 miliarde lei pentru cuptorul electric cu arc de tip EBT.  +  Articolul 2 (1) Suma prevăzută la art. 1 se pune la dispoziţie Societăţii Comerciale "C.S. Resita" - S.A. de către Ministerul Finanţelor, în calitate de gestionar al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pe bază de convenţie încheiată cu aceasta. (2) Rambursarea sumei acordate se va face după o perioadă de 3 ani de la data încheierii convenţiei, cu o perioadă de graţie de un an. (3) Pentru suma acordată, societatea comercială plăteşte, o singură dată, în cel mult 30 de zile de la data rambursarii sumei primite, o dobânda reprezentând 30% din rata de scont a Băncii Naţionale a României, valabilă la data plăţii dobânzii, corespunzător perioadei de acordare.  +  Articolul 3Utilizarea totală sau parţială, de către Societatea Comercială "C.S. Resita" - S.A., a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), este interzisă şi se sancţionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinaţiei, a sumei alocate, precum şi a unei dobânzi penalizatoare, calculată pe perioada cuprinsă între momentul alocării sumei şi momentul constatării schimbării destinaţiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Naţionale a României, valabilă la data plăţii dobânzii.  +  Articolul 4În cazul în care suma acordată nu se rambursează, iar dobânda prevăzută la art. 2 alin. (3) nu se plăteşte la termenele stabilite, Ministerul Finanţelor va aplica majorări de întârziere, ca şi în cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta, care se urmăresc până la încasare, prin folosirea procedurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "C.S. Resita" - S.A., şi cenzorii societăţii comerciale controlează respectarea destinaţiei sumei alocate şi iau măsuri pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finanţarea în vederea finalizarii investiţiei.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Mircea CiumaraPreşedintele Consiliuluide Administraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Sorin Dimitriu-----------