HOTĂRÂRE nr. 256 din 3 aprilie 2012pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 iulie 2012, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 53,18 euro/1.000 de ţigarete.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 256.________