HOTĂRÂRE nr. 251 din 27 martie 2012pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice din domeniul transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012  Având în vedere Memorandumul cu tema: ocuparea a 10 posturi vacante din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru structurile implicate în gestionarea instrumentelor structurale, aprobat de primul-ministru al Guvernului României,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul I din Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2009 privind reorganizarea unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 27 noiembrie 2009, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi al CENAFER este de 190."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi este de 526, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 2 litera F, numărul curent 24 se abrogă.4. La anexa nr. 2 litera F, după numărul curent 24 se introduc două noi numere curente, numerele curente 25 şi 26, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
  "25. Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A. Bucureşti
  26. Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A. Bucureşti"
  PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Alexandru Nazarep. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 27 martie 2012.Nr. 251.
   +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)Numărul maxim de posturi = 526, exclusivdemnitarii şi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii*Font 9*               ┌────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────────────────┐               │COLEGIUL MINISTRULUI├────┤ MINISTRU ├──────┤ CABINETUL MINISTRULUI │               └────────────────────┘ └─────┬──────┘ └───────────────────────┘                                               │         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐         │DIRECŢIA INFORMARE PUBLICĂ├──────────┼─────────────┤DIRECŢIA GENERALĂ DE CONTROL│         │ ŞI COMUNICARE │ │ └────────────────────────────┘         └──────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐                                               ├─────────────┤SERVICIUL PROBLEME SPECIALE │                                               │ └────────────────────────────┘         ┌──────────────────────────┐ │         │ SERVICIUL AUDIT ├──────────┤ ┌────────────────────────────┐         └──────────────────────────┘ ├─────────────┤ SECRETARIATUL NAŢIONAL │                                               │ │ TRACECA │         ┌──────────────────────────┐ │ └────────────────────────────┘         │ CORPUL CONSILIERILOR │ │         │ PENTRU AFACERI EUROPENE ├──────────┤ ┌────────────────────────────┐         └──────────────────────────┘ ├─────────────┤SECRETARIATUL TEHNIC PENTRU │                                               │ │ REGIUNEA DUNĂRII*) │                                               │ └────────────────────────────┘         ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐         │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │         ├──────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────────┤         │ CABINETUL SECRETARULUI │ │ │ CABINETUL SECRETARULUI DE │         │ DE STAT │ │ │ STAT │         └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘                                       ┌───────┴──────────┐                                       │ SECRETAR GENERAL │                                       └───────┬──────────┘      ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐      │SECRETAR GENERAL│ │ │ SECRETAR GENERAL │      │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │      └──────┬─────────┘ │ └────────┬─────────┘             └─────────────────────────────────┼───────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ ││ │INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT │ │ AFACERI EUROPENE ŞI ├────┤├───┤MULTIMODAL ŞI PARTICIPAREA│ │RELAŢII INTERNAŢIONALE │ ││ │ SECTORULUI PRIVAT │ └────────────────────────┘ ││ └──────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────┐ ││ ┌────────────────────────────┐ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │├───┤ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ RELAŢII FINANCIARE ├────┤│ │REGLEMENTĂRI ÎN TRANSPORTURI│ │ EXTERNE │ ││ └────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ │├───┤ DIRECŢIA GENERALĂ │ ┌────────────────────────┐ ││ │ AVIAŢIE CIVILĂ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ ├────┤│ └────────────────────────────┘ │ ECONOMICĂ │ ││ └────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ │├───┤ DIRECŢIA MANAGEMENT, │ ┌────────────────────────┐ ││ │ STRATEGIE ŞI MEDIU │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ ││ └────────────────────────────┘ │INVESTIŢII, DOMENIU ├────┤│ ┌────────────────────────────┐ │PUBLIC ACHIZIŢII PUBLICE│ │└───┤DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ │ │ ŞI PRIVATIZARE │ │    │ ŞI RESURSE UMANE │ └────────────────────────┘ │    └────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │                                                       │ DIRECŢIA ADMINISTRATIVA├────┤                                                       │ ŞI PROTOCOL │ │                                                       └────────────────────────┘ │                                                      ┌──────────────────────────┐ │                                                      │ SERVICIUL RELAŢII CU │ │                                                      │PARLAMENTUL, SINDICATELE ├───┘                                                      │PATRONATELE ŞI ORGANIZAŢII│                                                      │ NEGUVERNAMENTALE │                                                      └──────────────────────────┘_________    *) se organizează la nivel de serviciu________