HOTĂRÂRE nr. 226 din 27 martie 2012privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 30 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se desfiinţează Spitalul Comunal "Dr. Iosif Olariu" Bozovici, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în comuna Bozovici, str. Tudor Vladimirescu nr. 933, judeţul Caraş-Severin, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bozovici nr. 26/2011.  +  Articolul 2Componentele bazei materiale ale Spitalului Comunal "Dr. Iosif Olariu" Bozovici achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) teza a II-a şi a III-a din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea Spitalului Comunal "Dr. Iosif Olariu" Bozovici, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, unitate sanitară publică cu paturi din judeţul Caraş-Severin, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, în numele statului, şi de spitalul respectiv, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la judeţul Caraş-Severin, nr. crt. 104 se abrogă.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 27 martie 2012.Nr. 226.---------