HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 martie 2012pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 27 martie 2012  În temeiul dispozițiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 50, 51 și 75 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată,Plenul Curții Constituționale adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre, împreună cu regulamentul prevăzut în anexă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2012.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:- Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 22/2010*) privind structura organizatorică a Curții Constituționale, cu modificările ulterioare. Notă *) Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 22/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curții Constituționale, cu unanimitate de voturi, în ședința din data de 7 martie 2012.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Contrasemnează:
  Prim-magistrat-asistent,
  Marieta Safta
  Secretar general,
  Ruxandra Săbăreanu
  București, 7 martie 2012.Nr. 6.  +  AnexaREGULAMENTde organizare și funcționare a Curții Constituționale