HOTĂRÂRE nr. 151 din 13 martie 2012privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul administraţieişi internelor,Gabriel Bercap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 151.  +  AnexăSTATUT 13/03/2012