HOTĂRÂRE nr. 6 din 15 martie 2012pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 22 martie 2012    În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 15 martie 2012, hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Secretariatul general şi direcţiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,Daniel ChiţoiuBucureşti, 15 martie 2012.Nr. 6.  +  AnexăREGULAMENT 15/03/2012