LEGE nr. 50 din 19 martie 2012pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 31 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează pentru una sau mai multe ramuri sportive."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,Ioan OlteanPREŞEDINTELE SENATULUIVasile BlagaBucureşti, 19 martie 2012.Nr. 50.--------