LEGE nr. 48 din 19 martie 2012privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia se face în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor pot realiza venituri proprii din munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, conform prevederilor Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor pot arenda terenuri agricole, valorifica bunuri, încasa chirii, tarife, sponsorizări, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Veniturile realizate din activităţile prevăzute la art. 2 vor fi încasate, în condiţiile legii, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de unităţile aflate în subordinea acesteia, după caz, în scopul finanţării parţiale a cheltuielilor curente şi de capital.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 219/2001, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 19 martie 2012.Nr. 48.------