LEGE nr. 39 din 19 martie 2012privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 21 martie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 22 iunie 2011, cu următoarea modificare:– La articolul I alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:d) laboratoare de analize medicale, de radiologie și de imagistică medicală.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 19 martie 2012.Nr. 39.-------