ORDIN nr. 4 din 8 martie 2012referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012    Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile instituţiilor aflate în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, altele decât instituţiile de credit,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 127/2011 şi al art. 25 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare a situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, care se transmite trimestrial Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. d) din acelaşi regulament. (2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte modalităţile de transmitere a formularului menţionat la alin. (1) către Banca Naţională a României.  +  Articolul 2Formularul de raportare se completează de fiecare categorie de împrumutători pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, avându-se în vedere următoarele: a) ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului; b) toate operaţiunile aferente creditelor, respectiv creditelor legate de serviciile de plată, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei; c) categoria de împrumutător.  +  Articolul 3Formularul de raportare se transmite de către împrumutători Băncii Naţionale a României, după cum urmează: a) în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro; b) pe suport hârtie, semnat de persoanele autorizate, formularul fiind adresat Direcţiei supraveghere.  +  Articolul 4Formularul de raportare se transmite de către împrumutători trimestrial, în termen de 25 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.  +  Articolul 5Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 6Prezentul ordin se aplică de la data aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012.  +  Articolul 7Modelul formularului de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 8 martie 2012.Nr. 4.  +  Anexa SITUAŢIAprivind clasificarea expunerilor din credite/creditelegate de serviciile de plată şi necesarul deprovizioane specifice de risc de credit aferentacestora la data de [.../.../...]Denumirea instituţiei financiare nebancare/instituţiei de plată/instituţiei emitente de monedă electronică: ..............*Font 8*                                                                                            RON┌───┬────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────┬────────────────────────┐│Nr.│ │Expuneri brute din│Expuneri nete*1) din│ │Necesar de provizioane ││crt│Categorii de clasificare├─────────┬────────┼──────────┬─────────┤Coef.│specifice de risc pentru││ │ │principal│dobândă │principal │ dobândă │ ├────────────┬───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ principal │ dobândă │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 = 3*5 │ 7 = 4*5 │├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────┤│I - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care se constituie││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬────────────┬───────────┤│ 1│Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 2│În observaţie │ │ │ │ │ 0,05│ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 3│Substandard │ │ │ │ │ 0,2 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 4│Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,5 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 5│Pierdere │ │ │ │ │ 1 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 6│Total (rd. 1 la 5) │ │ │ │ │ X │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────┤│II - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care nu se ││ constituie provizioane specifice de risc de credit │├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤│ 7│Standard │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 8│În observaţie │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 9│Substandard │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 10│Îndoielnic │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 11│Pierdere │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 12│Total (rd. 7 la 11) │ │ │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────────────────────────────────┤│III - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane ││ specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, ││ expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei ││ valute) │├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬────────────┬───────────┤│ 13│Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 14│În observaţie │ │ │ │ │ 0,05│ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 15│Substandard │ │ │ │ │ 0,2 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 16│Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,5 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 17│Pierdere │ │ │ │ │ 1 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 18│Total (rd. 13 la 17) │ │ │ │ │ X │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────┤│IV - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane ││ specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, ││ expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei ││ valute) │├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤│ 19│Standard │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 20│În observaţie │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 21│Substandard │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 22│Îndoielnic │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 23│Pierdere │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 24│Total (rd. 19 la 23) │ │ │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────────────────────────────────┤│V - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt ││ înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care se constituie ││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬────────────┬───────────┤│ 25│Standard │ │ │ │ │ 0,07│ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 26│În observaţie │ │ │ │ │ 0,08│ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 27│Substandard │ │ │ │ │ 0,23│ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 28│Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,53│ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 29│Pierdere │ │ │ │ │ 1 │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────┤│ 30│Total (rd. 25 la 29) │ │ │ │ │ X │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────┤│VI - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt ││ înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care nu se constituie││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤│ 31│Standard │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 32│În observaţie │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 33│Substandard │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 34│Îndoielnic │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 35│Pierdere │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┤ ├──────────┤ ││ 36│Total (rd. 31 la 35) │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┬─────┬────────────┬───────────┤│ 37│Total │ │ │ │ │ │ │ ││ │(rd. 6+12+18+24+30+36) │ │ │ │ │ X │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────┘-------------*1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente.-------