ANEXE din 20 ianuarie 2012la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 42/2012 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 bis din 16 februarie 2012   +  Anexa nr. 1A. Plan de operațiuni
  Nr. crt.Denumirea verificăriiMetoda de control și aparatura necesarăDefecte constatateCod defect
  DMiDMaDP
  0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL
  0.1.Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare, concordanță dintre plăcile cu numărul de înmatriculare și numărul de înmatriculare din documentele vehiculului (CI și/sau CIV)Inspecție vizualăa) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul X 
  b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă X 
  c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanță cu documentele vehiculului X 
  d) Placă deteriorată / confecționată artizanalXX 
  0.2.Verificare concordanță dintre datele prelevate de pe autovehiculul prezentat la ITP și datele din CIVInspecție vizuală după curățarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare și seria de motor sau plăcuțele producătorului. Se verifică concordanța dintre vehiculul prezentat la ITP si datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ștanțat pe plăcuța producătorului, prindere plăcuță producător, cod motor, serie motor, culoarea) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă plăcuță producător cu număr de identificare, după caz X 
  b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parțial sau total X 
  c) Număr de identificare neconform cu documentele sau înregistrările vehiculului X 
  d) Autovehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului, seria motorului sau culoarea X 
  e) Număr de identificare sau serie motor modificate sau poansonate neconform X 
  f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de sudură) X 
  g) Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare decât cea din CIV pe o suprafață mai mare de 50% din suprafața vehiculului X 
  1. SISTEM DE FRÂNARE
  1.1 Stare mecanică și funcționare
  1.1.1.Ax pedală frână de serviciu/ax manetă de frânăInspecție vizuală și funcțională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acționat Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprita) Efort excesiv la acționarea pedalei/manetei X 
  b) Uzură avansată sau joc excesiv X 
  c) Lipsă siguranță la pedală  X
  1.1.2.Pedală / manetă de frână și cursa dispozitivului de acționare a frâneiInspecție vizuală și funcțională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acționat Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprita) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acționare X 
  b) Dispozitivul de acționare nu revine corect la poziția inițială X 
  c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător) uzată, fixată incorect sau lipsăX  
  d) Dispozitivul de acționare deformat excesiv, fisurat, rupt X 
  1.1.3.Element de acționare pentru frâna de staționare, levier de comandă, mecanism cu clichetInspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcționează nesigur X 
  b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului X 
  c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect) X 
  d) Element de acționare lipsă, deteriorat sau nefuncțional X 
  e) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare sau orice element deteriorat sau reglat necorespunzător) X 
  1.1.4.Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frânăInspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient X 
  b) Pompă centrală neetanșă/defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau manetei) XX
  c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână XX
  d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână X 
  e) Lipsă capac rezervor lichid de frânăX  
  f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defectX  
  g) Funcționare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient a lichidului de frână (dacă este prevăzut de producător)X  
  1.1.5.Conducte de frână rigideInspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Risc iminent de fisurare sau rupere XX
  b) Conductă sau conexiune neetanșă (pierderi reduse / importante) XX
  c) Deteriorări sau coroziuni excesive XX
  d) Conductă poziționată necorespunzător X 
  e) Conductă fisurată sau ruptă  X
  1.1.6.Racorduri flexibile de frânăInspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Risc iminent de fisurare sau rupere XX
  b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurtXX 
  c) Racord sau conexiune neetanșă (pierderi reduse/importante) XX
  d) Umflare excesivă la presiune XX
  e) Racord cu porozități X 
  f) Racord fisurat sau rupt  X
  1.1.7.Garnituri de fricțiune (plăcuțe, saboți)Inspecție vizuală acolo unde există zonă de vizitarea) Uzură excesivă (la o roată/la mai multe roți) XX
  b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o roată / la mai multe roți) XX
  c) Lipsă  X
  1.1.8.Tamburi și discuri de frânăInspecție vizuală, inclusiv în zona de ventilațiea) Uzură excesivă, șanțuri, fisuri, spărturi, fixare necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranța (la o roată/la mai multe roți) XX
  b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roți) . XX
  c) Tambur sau disc lipsă  X
  d) Platou fixat necorespunzător, joc platou X 
  e) Joc disc de frână  X
  f) Disc frână deformat sau tambur ovalizat (la o roată/la mai multe roți) XX
  1.1.9.Cabluri de frână, leviere si conexiuni, tije de acționareInspecție vizuală si funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Cabluri deteriorate/înnodate XX
  b) Componente corodate sau uzate excesiv XX
  c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător X 
  d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare X 
  e) Orice element care poate împiedica miscarea liberă a elementelor sistemului de frânare X 
  f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive X 
  g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei  X
  h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a tijelor X 
  i) Cabluri ce nu asigură funcționalitatea sau tije de acționare defecte corespunzătoare X 
  1.1.10Elemente de acționare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână hidraulici)Inspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Cu deteriorări/cu fisuri XX
  b) Neetanseități (pierderi reduse/importante) XX
  c) Fixare necorespunzătoare/montare incorectă XX
  d) Coroziuni excesive XX
  e) Burduf de protecție împotriva prafului rupt/lipsăXX 
  1.1.11.Regulator automat al frânării în funcție de încărcareInspecție vizuală si funcțională în timp ce sistemul de frânare este acționata) Timonerie defectă X 
  b) Timonerie reglată necorespunzător X 
  c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient XX
  d) Regulator lipsă sau modificat  X
  1.1.12.Ansamblul sistemului de frânareInspecție vizuală si auditivăa) Alte componente corodate excesiv/deteriorate, astfel încât afectează funcționalitatea sistemului de frânare XX
  b) Orice altă componentă fixată sau montată necorespunzător X 
  c) Reparații necorespunzătoare/modificări neautorizate XX
  1.2. Performantă si eficacitate frână de serviciu
  1.2.1.Performanță (+E)încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți si motociclete fără atas) sau prin probe funcționale în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare si compensare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri si cvadricicluri) Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Forță de frânare necorespunzătoare pe una/ mai multe roți XX
  b) în cazul frânării în parcurs, vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie X 
  c) Forța de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei) X 
  d) Frânare anormală a oricărei dintre roți (de ex. întârziere excesivă la frânare) X 
  e) Variație excesivă a forței de frânare în timpul frânării X 
  f) Zgomot la roată în timpul frânăriiX  
  1.2.2.Eficacitate (+E)încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți si motociclete fără ataș) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare și compensare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriCoeficient de frânare mai mic decât următoarele valori:  X
  - Pentru ambele frâne:
  - Categoria L1e: 42%
  - Categoria L3e: 50%
  - Categoria L2e: 4,0 m/s2
  - Categoria L4e: 4,6 m/s2
  - Categoria L5e: 4,4 m/s2
  - Categoria L6e: 4,0 m/s2
  - Categoria L7e: 4,4 m/s2
  - Pentru frâna pe roata/axa din spate, după caz):
  - Toate categoriile: 25% sau 2,5 m/s2
  1.3. Performanță și eficacitate frână de securitate (dacă este acționată printr-un sistem separat) (mopede cu 3 roți, mototricicluri și cvadricicluri și, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roți, motociclete fără ataș și motociclete cu ataș)
  1.3.1.Performanță (+E)încercare pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Forță de frânare necorespunzătoare pe una/mai multe roți XX
  b) Autovehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie X 
  c) Forța de frânare nu variază gradual (blocare bruscă a frânei) XX
  d) întârziere excesivă la frânarea oricărei roți X 
  e) Variație excesivă a forței de frânare în timpul frânării X 
  f) Zgomot la roată în timpul frânăriiX  
  1.3.2.Eficacitate (+E)încercare pe standul de frânare cu role role (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș) sau prin probe funcționale în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare și compensare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriEficacitatea mai mică de 50% din eficacitatea frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2.  X
  1.4. Performanță și eficacitate frână de staționare (mopede cu 3 roți, mototricicluri și cvadricicluri și, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roți, motociclete fără ataș și motociclete cu ataș)
  1.4.1Performanță (+E)încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș) sau prin probe funcționale în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare și compensare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Frâna nu acționează pe una/mai multe roți în cazul frânării în parcurs vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie XX
  b) întârziere excesivă la frânarea oricărei roți X 
  c) Zgomot la roată în timpul frânăriiX  
  1.4.2.Eficacitate (+E)încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare și compensare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriNu se asigură eficacitatea minimă de 16% sau 1,6 m/s2, după caz X 
  1.5.Sistem antiblocare (ABS)Inspecție vizuală a dispozitivului de avertizare sau prin probe funcționale în parcursa) Dispozitivul de avertizare nu funcționează corespunzător X 
  b) Dispozitivul de avertizare indică funcționare necorespunzătoare a sistemului X 
  c) Senzorii de turație a roții lipsă sau deteriorați X 
  d) Instalație electrică deteriorată X 
  e) Alte componente lipsă sau deteriorate X 
  2.SISTEM DE DIRECȚIE
  2.1. Stare mecanică
  2.1.1.Stare, fixare, funcționare mecanism de direcție (+E)Inspecție vizuală în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta sau roțile punții directoare sunt deplasate stânga-dreapta pe întreaga cursă utilizând un detector de jocuri corespunzător, elevator sau crica) Mecanism de direcție greu manevrabil X 
  b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau caneluri uzate XX
  c) Uzură excesivă a sectorului de angrenare XX
  d) Deplasare excesivă a sectorului de angrenare XX
  e) Neetanșeități ale casetei (scurgeri reduse/importante)XX 
  2.1.2.Stare, fixare casetă de direcție (+E)Inspecție vizuală a fixării casetei de direcție în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta, utilizând un detector de jocuri corespunzător, elevator sau crica) Fixare necorespunzătoare a casetei XX
  b) Găuri de fixare ovalizate XX
  c) Șuruburi de fixare rupte/lipsă XX
  d) Caseta de direcție fisurată/spartă XX
  2.1.3.Jocuri în mecanismul de direcție (+E)Inspecție vizuală a componentelor timoneriei direcției în ceea ce privește uzura, fisurile și siguranța în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta, utilizând un detector de jocuri corespunzător, elevator sau cric Verificare ax ghidon cu frâna față acționatăa) Mișcare relativă între componentele mecanismului ce ar trebui să fie fixe XX
  b) Joc excesiv în articulațiile mecanismului de direcție XX
  c) Deformări/fisuri ale oricărui element XX
  d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roților X 
  e) Aliniere defectuoasă a componentelor (ex. bara de comandă a direcției, bara de conexiune) . X 
  f) Reparații/modificări necorespunzătoare XX
  g) Burduf de protecție la praf deteriorat/lipsăXX 
  2.1.4.Funcționare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcțieInspecție vizuală a mișcării elementelor timoneriei în timp ce ghidonul/volanul este rotit, cu roțile pe sol și motorul în funcțiune. Se rotește ghidonul/volanul până la cursa maximăa) Cursă incompletă a sistemului de direcție la acționarea acestuia (lovirea de o parte fixă a cadrului/șasiului) X 
  b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncționale (dacă sunt prevăzute) X 
  c) Atingerea componentelor. XX
  2.1.5.Stare, fixare, funcționare și etanșeitate servodirecțieVerificarea servodirecției și a nivelului de lichid hidraulic din rezervor (dacă este vizibil) Cu roțile pe sol și cu motorul funcționând se verifică dacă servodirecția funcționează corecta) Neetanșeități (scurgeri reduse/importante) XX
  b) Nivel redus de lichidXX 
  c) Mecanismul nu funcționează XX
  d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat XX
  e) Conducte care freacă/poziționate necorespunzător XX
  f) Reparații/modificări necorespunzătoare XX
  g) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau corodate excesiv XX
  h) Zgomot anormal la pompă în timpul funcționării X 
  2.2. Ghidon/volan și coloană ghidon/volan (furcă față)
  2.2.1.Stare, fixare ghidon/volanCu roțile pe sol, se oscilează ghidonul/volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcție și se aplică de jos în sus și de sus în jos o forță slabă Se inspectează vizual jocurilea) Deplasare relativă între ghidon/volan și coloana de direcție care indică un joc excesiv X 
  b) Lipsa dispozitivului de reținere (siguranței) pe furcă/pe butucul volanului XX
  c) Butucul, coroana, spițele volanului sau ghidonul fisurate sau fixate necorespunzător XX
  2.2.2.Stare, fixare coloană de direcție ghidon/volan, jugul și furca ghidonuluiSe împinge și se trage de ghidon/volan în linie cu coloana, se împinge de ghidon/volan în diferite direcții perpendiculare pe coloana de direcție Se verifică vizual jocul și starea cuplajelor elastice sau a altor articulații (la motocvadricicluri)a) Joc excesiv axial al centrului ghidonului/volanului în raport cu coloana X 
  b) Joc excesiv radial al centrului ghidonului/volanului în raport cu coloana X 
  c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic (cuplaj deteriorat) X 
  d) Fixare defectuoasă a coloanei XX
  e) Reparație sau modificare necorespunzătoare  X
  f) Cadru furcă deformat/fisurat XX
  g) Cadru furcă corodat excesiv/montat necorespunzător. XX
  h) Joc excesiv al furcii în cadru X 
  2.2.3.Joc la ghidon/volanCu motorul în funcțiune în cazul autovehiculelor cu servodirecție și cu roțile în poziție dreaptă se rotește usor ghidonul/volanul stânga-dreapta, pe cât posibil fără a se mișca roțile.Se verifică vizual mișcarea liberăJoc excesiv (de exemplu ghidonul/volanul poate fi rotit pe un arc de cerc mare, fără ca roțile directoare să se miște) XX
  2.3.Aliniament roțiVerificarea vizuală a aliniamentului față-spate pentru motociclete sau mopede cu 2 roți (conform Anexei nr. 2 pct. C)Roți nealiniate în mod evident X 
  3. VIZIBILITATE
  3.1.Câmp de vizibilitateInspecție vizuală de pe sa sau de la postul de conducerea) Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în față sau lateralXX 
  b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi X 
  c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare X 
  3.2.Stare parbriz și celelalte geamuri (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizuală de pe sa sau de la postul de conducere (pentru parbriz, conform Anexei nr. 2 lit. D)a) Geam fisurat sau decoloratXX 
  b) Geam cu transparență neconformă cu cerințele specificeXX 
  c) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu opacități importante sau din material neconform)XX 
  d) Parbriz fisurat într-o zonă în care se acceptă/fisurat, spart sau cu transparență neconformă cu cerințele specificeXX 
  3.3.Oglinzi retrovizoareInspecție vizualăa) Oglindă lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare b) Oglindă deteriorată sau fixată necorespunzătorXX 
  3.4.Ștergătoare de parbrizInspecție vizuală și funcționalăa) Ștergător care nu funcționează corespunzător sau lipsă  X  
  b) Lamela ștergătorului deteriorată/lipsăXX 
  3.5.Spălătoare de parbrizInspecție vizuală și funcționalăSpălător care nu funcționează corespunzător/lipsăXX 
  3.6.Sistem de dezaburire (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecție vizuală și funcționalăSistem care nu funcționează corespunzător sau deterioratX  
  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE
  4.1. Faruri
  4.1.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare defectuoasă/lipsa farului sau a sursei de luminăXX 
  b) Funcționare defectuoasă/lipsa sistemului de proiecție (dispozitiv reflectorizant sau lentile)XX 
  c) Far fixat necorespunzător X 
  d) Far neomologat (fără marcă de omologare) X 
  e) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  f) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  g) Montare necorespunzătoare X 
  h) Sursă de lumină defectă* X 
  i) Far cu oglinda deteriorată X 
  4.1.2.Orientare (+E)Inspecție vizuală și funcțională. Se determină centrul de focalizare orizontal al farului cu ajutorul unui dispozitiv. Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de reglare este funcționala) Far reglat necorespunzător (centrul de focalizare al farului nu se încadrează în limitele stabilite) X 
  b) Sursa de lumină montată necorespunzător X 
  4.1.3.Comutare luminiInspecție vizuală și funcționalăa) Comutator care nu funcționează în conformitate cu cerințele (un număr de faruri iluminate concomitent) X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  c) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu tipul omologat X 
  4.1.4.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Far, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucționate, reducând intensitatea luminii sau modificând culoarea luminii emise X 
  c) Sursă de lumină și lampă incompatibile X 
  4.1.5.Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizuală și funcționalăa) Dispozitivul nu funcționează X 
  b) Dispozitivul manual nu poate fi acționat de pe șa/ de la locul conducătorului X 
  * În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.2. Lămpi de poziție față și spate
  4.2.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.2.2.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv defect X 
  4.2.3.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințeleXX 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emiseXX 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  * În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.3. Lămpi de frânare
  4.3.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.3.2.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  4.3.3.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  * În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.4. Lămpi indicatoare de direcție și de avarie
  4.4.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.4.2.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  4.4.3.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  4.4.4.Frecvență semnal luminosInspecție vizuală și funcționalăFrecvența semnalului luminos necorespunzătoareX  
  * În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.5. Faruri și lămpi de ceață
  4.5.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.5.2.Orientare (X) (+E)Inspecție funcțională și cu ajutorul unui dispozitiv de focalizare a luminiiDeviere a farului de ceață de la orientarea orizontală în momentul în care modelul de lumină are o linie întreruptăX  
  4.5.3.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă  X 
  b)Dispozitiv de comandă defect X 
  4.5.4.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Far sau lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Far sau lampă neomologat(ă) (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact (X) Elemente legate de starea vehiculului și utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  4.6. Lămpi de mers înapoi
  4.6.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.6.2.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  4.6.3.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcționarea cel puțin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor
  4.7. Lămpi de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare
  4.7.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă care proiectează lumina direct în spateXX 
  b) Sursă de lumină defectăXX 
  c) Lampă fixată nesigurXX 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  e) Montare necorespunzătoareX  
  4.7.2.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Nefuncționare a comutatorului în conformitate cu cerințele X  
  b) Culoarea luminii emise neconformă cu cerințele X 
  c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  d) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  4..8.Conexiuni electrice dintre autovehicul și remorcăInspecție vizuală și funcționalăa) Conexiuni electrice fixate / poziționate necorespunzătorXX 
  b) Izolație deteriorată X 
  c) Conexiunile electrice nu funcționează corespunzător XX
  d) Conexiunile electrice dintre autovehicul și remorcă nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare accidentală X 
  4.9.Cablaj electricInspecție vizualăa) Cabluri fixate/poziționate/securizate necorespunzătorXXX
  b) Instalație electrică deterioratăXXX
  c) Izolație cablaj deterioratăXXX
  4.10.Dispozitive reflectorizante și lămpi facultative (X) (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizuală și funcționalăa) Lampă/catadioptru nemontat în conformitate cu cerințeleXX 
  b) Nefuncționarea lămpii în conformitate cu cerințeleXX 
  c) Lampă/catadioptru fixat nesigurXX 
  d) Lampă sau dispersor lipsăX  
  e) Lampă/catadioptru neomologat (fără marcă de omologare) X 
  f) Dispersor fisurat, spart, de culoare necorespunzătoareX  
  g) Sursă de lumină defectă*X  
  h) Culoarea luminii emise, neconformă cu cerințele X 
  i) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emiseX  
  4.11.Baterie de acumulatoriInspecție vizualăa) Fixată necorespunzătorXX 
  b) Scurgeri de electrolit (în funcție de debit)XX 
  c) Siguranțe improvizate sau defecte X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact (X) Elemente legate de starea vehiculului și utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  5. PUNȚI, ROȚI, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE
  5.1. Punți (axe)
  5.1.1.Stare, fixare punți (+E)Inspecție vizuală utilizând cric, elevator sau detector de jocuria) Punte corodată excesiv/deformată sau fisurată XX
  b) Jocuri în articulațiile de fixare/fixare nesigură pe vehicul XX
  c) Reparație/modificare necorespunzătoare XX
  d) Basculă corodată excesiv/deformată sau ruptă XX
  5.1.2.Stare, fixare fuzete (+E)Inspecție vizuală utilizând cric, elevator sau detector de jocuri prin aplicarea unei forțe verticale sau laterale asupra fiecărei roția) Fuzetă deformată sau fisurată  X
  b) Joc excesiv al pivotului fuzetei și/sau a bucșelor basculelor XX
  c) Mișcare excesivă între fuzetă și axa rigidă XX
  d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte XX
  e) Piulițe, prezoane sau șuruburi de fixare lipsă (în funcție de număr) XX
  5.1.3.Rulmenți roți (+E)Inspecție vizuală utilizând cric, elevator sau detector de jocuri prin rotirea și aplicarea unei forțe laterale asupra fiecărei roția) Joc excesiv la rulment XX
  b) Rulment prea strâns, blocarea roții la rotire XX
  c) Zgomot la rotirea liberă a roții X 
  5.2. Roți (jante) și anvelope
  5.2.1.Stare, fixare butuci roți (+E)Inspecție vizuală pe ambele părți ale fiecărei roți utilizând un cric sau un elevatora) Prezon sau piuliță lipsă sau slăbit(ă) (în funcție de număr) XX
  b) Butucul roții uzat excesiv, deteriorat sau fisurat  X
  c) Joc excesiv la prinderea pe basculă sau furcă X 
  5.2.2.Stare, fixare roți (jante)Inspecție vizuală pe ambele părți ale fiecărei roți cu deplasarea vehiculului înainte și înapoia) Jantă fisurată, sudată necorespunzător  X
  b) Jantă deformată excesiv sau montată incorect XX
  c) Spițe rupte, deformate sau lipsă (în funcție de număr) XX
  d) Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu documentele X 
  e) Jante de dimensiuni diferite montate pe aceeași punte X 
  f) Găurile de fixare a jantei ovalizate X 
  g) Valvă anvelopă deteriorată sau în poziție necorespunzătoareX  
  5.2.3.Stare, fixare anvelope (+E)Inspecție vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte și înapoi (Anexa nr. 2 pct. C și D)a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu documentele XX
  b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeași axă X 
  c) Anvelope de construcție diferită (radial sau diagonal) pe aceeași axă X 
  d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile anvelopelor  X
  e) Adâncimea profilului principal (zona corespunzătoare de 3/4 din lățimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm X 
  f) Frecarea anvelopei de parți ale șasiului (cadrului) sau ale suspensiei  X
  g) Uzură neuniformă pronunțată a anvelopei pe banda de rulare X 
  5.3. Suspensie
  5.3.1.Arcuri (+E)Inspecție vizuală în funcție de soluția constructivă sau folosind un detector de jocuria) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe șasiu sau punte XX
  b) O componentă a arcului deteriorată/fisurată XX
  c) Lipsă arc la una din punți (roți)  X
  d) Reparație sau modificare necorespunzătoare XX
  e) Arc rupt X 
  5.3.2.Amortizoare (+E)Inspecție vizualăa) Amortizoare montate necorespunzătorXX 
  b) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanșeitate sau funcționare necorespunzătoare X 
  c) Jocuri excesive în articulațiile de fixare pe cadru sau șasiu X 
  d) Lipsă amortizor X 
  5.3.3.Articulațiile suspensiei(+E).Inspecție vizuală în funcție de soluția constructivă sau folosind un cric, elevator sau detector de jocuria) Lipsă bolțuri fixare arc, plăcuțe reazem  X
  b) Jocuri anormale/articulații rupte XX
  c) Bucsă uzată excesiv X 
  5.3.4.Simetrie suspensieInspecție vizualăDiferență vizibilă privind înălțimea vehiculului pe cele două parți ale aceleiasi punțiX  
  6. CADRU (ȘASIU) ȘI ELEMENTE ATAȘATE ȘASIULUI (INCLUSIV ATAȘ)
  6.1. Șasiu sau cadru și elemente atasate
  6.1.1.Stare generală cadru (sasiu)Inspecție vizualăa) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni străpunse) /fisuri, rupturi, deformări importante ale elementelor de rezistență XX
  b) Elemente de rezistență sudate necorespunzător  X
  c) Plăcile de întărire, traversele și îmbinările nu prezintă siguranță  X
  d) Cadru modificat  X
  6.1.2.Tubulatura de evacuare, amortizoare de zgomotInspecție vizuală și auditivă cu motorul în funcționarea) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetans X 
  b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în cabina conducătorului XX
  c) Lipsă element din tubulatura de evacuare X 
  d) Tubulatura de evacuare nu este poziționată corespunzător X 
  6.1.3.Rezervor de combustibil și conducte de alimentareInspecție vizualăa) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător XX
  b) Rezervor neetans (prezintă scurgeri) , capacul rezervorului lipseste sau nu este corespunzător XX
  c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, poziționate sau uzate datorită frecării de alte componente X 
  d) Dispozitiv de oprire a combustibilului (dacă e prevăzut de producător) nu funcționează corespunzător X 
  e) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de combustibil, protecției necorespunzătoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condițiilor din compartimentul motor  X
  f) Alimentare dintr-un rezervor modificat sau improvizat, altul decât cel montat prevăzut de producător  X
  g) Lipsă coliere asigurare furtunuri X 
  h) Furtun alimentare cu benzină uzat/crăpat, tăiat XX
  6.1.4.Elemente atasate cadrului (bară față, spate, carene etc)Inspecție vizualăLipsă/deteriorate astfel încât pot provoca răniri XX
  6.1.5.Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecție vizualăa) Suportul nu este într-o stare corespunzătoareX  
  b) Suport fisurat sau fixat necorespunzător X 
  c) Roată de rezervă fixată necorespunzător cu pericol de desprindere (interiorul/exteriorul vehiculului) XX
  6.1.6.Dispozitive de cuplare și dispozitive de remorcare (+E)Inspecție vizuală și control cu echipament adecvat după caz în funcție de categoria vehiculului (calibru sau șubler) (pct. H din Anexa nr. 2)a) Element component deformat/ defect, fisurat XX
  b) Uzură excesivă a cuplelor XX
  c) Cuplaj defect XX
  d) Orice dispozitiv de siguranță lipsă, deteriorat sau care nu funcționează corespunzător X 
  e) Obstrucționarea plăcii de înmatriculare sau a oricărei lămpi atunci când nu sunt utilizateXX 
  f) Reparație sau modificare necorespunzătoare XX
  g) Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat  X
  6.1.7.TransmisieInspecție vizuală utilizându-se un cric sau elevator. Se verifică atent zona ambreiajului, a cutiei de viteze, a difențialuluia) Surub de siguranță fixat necorespunzător/lipsă XX
  b) Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv XX
  c) Cardan uzat excesiv XX
  d) Cuplaje flexibile deteriorate XX
  e) Arbore deteriorat sau îndoit X 
  f) Suportul palierului fisurat sau fixat necorespunzător XX
  g) Protecție deteriorată/lipsă la arborii planetariXX 
  h) Modificare neautorizată a transmisiei X 
  i) Comandă ambreiaj deformată/fixată necorespunzătorXX 
  j) Acționare greoaie a manetei sau pedalei/lipsă siguranță de asigurare a manetei sau pedalei pe axXX 
  k) Manetă ambreiaj ruptă X 
  l) Levier selectare viteze fixat nesigur/modificat sau sudat.XX 
  m) Arbore (cablu) ambreiaj fixat necorespunzător. X 
  n) Timonerie schimbător de viteze fixată necorespunzător/modificată constructivXX 
  o) Fixare necorespunzătoare schimbător de viteze pe traversă sau tampoane; fixare nesigură a traversei pe șasiu(ex. lipsă șuruburi de fixare) . X 
  p) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor planetari la una din punțile autovehiculului în cazul autovehiculelor cu tracțiune integrală X 
  q) Joc și/sau zgomot rulmenți transmisie, inclusiv cruci cardaniceX  
  r) Joc excesiv în orice articulație a transmisiei X 
  s) Orice alt defect care împiedică mișcarea liberă a roții motoare X 
  t) Scurgeri ulei de transmisie ușoare/abundenteXX 
  6.1.8.Stare, fixare motor pe cadru și anexe motorInspecție vizualăa) Suport motor fisurat, desprins de pe șasiu sau fixat nesigur XX
  b) Modificarea poziției motorului față de modelul omologat (ex. din montaj transversal în longitudinal) X 
  6.2. Caroserie
  6.2.1.Stare, fixare caroserie (inclusiv ataș)Inspecție vizuală. Se vor face verificări și evaluări conform Anexei nr. 2 lit. Ga) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea produce răniri XX
  b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor sau a ușilor XX
  c) Neetanșeități care permit pătrunderea gazelor de evacuare în habitaclu XX
  d) Caroserie modificată constructiv sau reparată necorespunzător XX
  e) Caroserie incompletă sau deteriorată X 
  f) Caroserie corodată excesiv în zona compartimentului motor, a portbagajului, a pasajelor roților precum și în zona de fixare a suspensiei și a punților X 
  g) Caroseria sau un element de caroserie nu este fixată/fixat corespunzător astfel încât poate produce răniri/poate cădea pe carosabil XX
  h) Dispozitiv de cuplare ataș necorespunzător  X
  6.2.2.Montare caroserieInspecție vizuală. Se vor face verificări și evaluări conform Anexa 2 lit. Ga) Caroseria nu este fixată corespunzător  X
  b) Caroseria nu este fixată pe cadru în aliniament X 
  c) Element de fixare pe cadru fisurat, lipsă sau slăbit XX
  d) Caroserie fisurată sau corodată excesiv la punctele de prindere pe cadru. XX
  6.2.3.Uși și dispozitive de închidere ușiInspecție vizuală și funcțională. Se vor face verificări și evaluări conform Anexei nr. 2 lit. Ga) Ușă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător X 
  b) Ușă care se poate deschide accidental sau care nu se închide sigur X 
  c) Ușă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, deteriorate/lipsăXX 
  d) Coroziuni excesive uși X 
  6.2.4.Structura de rezistență și podea (+E)Inspecție vizuală cu autovehiculul pe cric sau elevator. Se vor inspecta cu atenție mărită zonele de îmbinare ale caroseriei. Se vor face verificări și evaluări conform Anexa 2 lit. Ga) Podea fisurată sau corodată excesiv, fixată necorespunzător XX
  b) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv X 
  c) Întărituri podea fisurate, deformate sau corodate excesiv X 
  6.2.5.Șa/scaun conducător autoInspecție vizuală și funcționalăa) Scaun/șa (inclusiv scaun ataș), fixate necorespunzător pe caroserie sau cadru sau cu o structură defectă XX
  b) Mecanismul de reglare a scaunului nu funcționează corect XX
  c) Scaun lipsă sau neomologat X 
  6.2.6.Alte scauneInspecție vizualăa) Scaune fixate nesigur/defecteXX 
  b) Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerințeleXX 
  c) Scaune lipsă sau configurația scaunelor nu corespunde cu CIV X 
  d) Scaune neomologate X 
  e) Mâner de susținere al pasagerului deteriorat sau lipsăX  
  6.2.7.Comenzi necesare conducătoruluiInspecție vizuală și funcționalăOrice comandă necesară pentru a opera autovehiculul în siguranță nu funcționează corect XX
  6.2.8.Alte echipamente și accesorii interioare și exterioare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizuală și funcționalăa) Accesoriu sau echipament fixat necorespunzător sau defect X 
  b) Accesoriu sau echipament neomologatsau care nu corespunde reglementărilor X 
  6.2.9.Apărători de noroi, aripi, dispozitive antiîmproscare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăa) Elemente slăbite, corodate excesiv/rupte sau lipsăXX 
  b) Spațiu insuficient pentru roți X 
  c) Neconforme cu cerințeleXX 
  7. ALTE ECHIPAMENTE
  7.1.Stare, fixare centuri de siguranță, catarameInspecție vizuală și funcționalăa) Centuri de siguranță obligatorii lipsă sau nu au fost montate X 
  b) Centură de siguranță deteriorată X 
  c) Centură de siguranță neomologată X 
  d) Dispozitivul de închidere este avariat sau nu funcționează corespunzător X 
  e) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau nu funcționează corect X 
  f) Punct de ancorare deteriorat excesiv XX
  g) Punct de ancorare fixat necorespunzător XX
  7.2.Încuietori și dispozitive antifurtInspecție vizuală și funcționalăa) Dispozitiv defect care nu previne furtul autovehicululuiX  
  b) Dispozitiv de închidere sau de blocare defect sau funcționând necorespunzător XX
  7.3.Avertizor acusticInspecție vizuală și funcționalăa) Nu funcționează X 
  b) Comandă nesigurăX  
  c) Neomologat X 
  7.4.VitezometruInspecție vizuală și funcțională în timpul probei în parcursa) Nu este montat conform cerințelor X 
  b) Nu funcționează sau lipseste X 
  c) Nu este iluminat X 
  8. EMISII POLUANTE
  8.1. Zgomot
  8.1.1.Sistem de reducere a zgomotului (+E)Inspecție vizuală și auditivăa) Nivel de zgomot excesiv X 
  b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului nesigură, lipsă, deteriorată, fixată incorect sau modificată în mod evident astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot XX
  8.2. Gaze de evacuare
  8.2.1. Emisii
  8.2.1.1.Echipament de control al emisiilor de gazeInspecție vizualăEchipament de control al emisiilor prevăzut de producător lipsă, modificat sau defect în mod evident X 
  8.3. Alte aspecte referitoare la mediu
  8.3.1.Scurgeri de lichideInspecție vizualăOrice scurgere în exces de lichid care poate afecta mediul ambiant sau expune la riscuri pe alți utilizatori ai drumului XX
  8.3.2.Fum vizibilInspecție vizualăFum în exces de orice culoare X 
  9. ALTE VERIFICĂRI
  9.1.Autovehiculul în ansambluInspecție vizuală sau prin utilizarea unui echipament adecvata) Reparații sau modificări necorespunzătoare ale oricărei componente a autovehicululuiXXX
  b) Orice defect suplimentar constatat ce ar putea afecta siguranța circulației pe drumurile publiceXXX
  E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat Reparație sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparație sau modificare cu efecte negative asupra siguranței rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate). DMi (defect minor) - defecțiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranței rutiere și protecției mediului, precum și alte neconformități minore (inclusiv în ceea ce privește identificarea vehiculului). DMa (defect major) - defecțiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranței rutiere (inclusiv în ceea ce privește ceilalți participanți la trafic) și asupra protecției mediului, precum și alte neconformități majore (inclusiv în ceea ce privește identificarea vehiculului). DP (defect periculos) - defecțiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranța rutieră. În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa și/sau DP) încadrarea ține cont de despărțirea acestora pe grupe realizată prin semnul " / ". În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa și/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcție de gravitatea lor în conformitate cu definițiile specifice. Prescurtări utilizate în tabel: CI - certificat de înmatriculare CIV - cartea de identitate a vehiculului ITP - inspecție tehnică periodică Categoriile L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e sunt definite în reglementările RNTR 2
   +  Anexa nr. 2A. Plan de operațiuni
  Nr. crt.Denumirea verificăriiMetoda de control și aparatura necesarăDefecte constatateCod defect
  DMiDMaDP
  0. IDENTIFICARE VEHICUL
  0.1.Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare, concordanță dintre plăcile cu numărul de înmatriculare și numărul de înmatriculare din documentele vehiculului (CI și/sau CIV)Inspecție vizualăa) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul X 
  b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă X 
  c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanță cu documentele vehiculului X 
  d) Placă deteriorată/confecționată artizanalXX 
  0.2.Verificare concordanță dintre datele de identificare prelevate de pe vehiculul prezentat la ITP și datele din CIVInspecție vizuală după curățarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare și seria de motor sau plăcuțele producătorului Se verifică concordanța dintre vehiculul prezentat la ITP și datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ștanțat pe plăcuța producătorului, prindere plăcuță producător, cod motor, serie motor, culoarea) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă plăcuță producător cu număr de identificare de la bord X 
  b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parțial sau total X 
  c) Număr de identificare neconform cu documentele sau înregistrările vehiculului X 
  d) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului, seria motorului sau culoarea X 
  e) Număr de identificare sau serie motor modificate sau poansonate neconform X 
  f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de sudură) X 
  g) Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare decât cea din CIV pe o suprafață mai mare de 50% din suprafața vehiculului X 
  h) Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din CIV (ex. motor cu sistem de alimentare dual benzină + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului) X 
  i) Serie rezervor GPL/GNC nu este menționată sau este diferită de cea din CIV X 
  1. SISTEM DE FRANARE
  1.1. Stare mecanică și funcționare
  1.1.1.Ax pedală frână de serviciu/ax manetă de frânăInspecție vizuală și funcțională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acționat Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprita) Efort excesiv la acționarea pedalei/manetei X 
  b) Uzură avansată sau joc excesiv X 
  c) Lipsă siguranță la pedală  X
  1.1.2.Pedală/manetă de frână și cursa dispozitivului de acționare a frâneiInspecție vizuală și funcțională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acționat Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprita) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acționare X 
  b) Dispozitivul de acționare nu revine corect la poziția inițială X 
  c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător) uzată, fixată incorect sau lipsăX  
  d) Dispozitivul de acționare deformat excesiv, fisurat, rupt X 
  1.1.3.Pompă de vacuum sau compresor și rezervoare de aerInspecție vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru, verificarea funcționării dispozitivului de avertizare a supapei multicircuit sau de suprapresiune Se verifică intervalul de timp necesar compresorului pentru realizarea presiunii de lucru în sistemul de frânare după ce se apasă pedala de frână repetat cu motorul oprita) Presiune insuficientă/vacuum insuficient pentru asigurarea unei frânări repetate (cel puțin două frânări) după declanșarea semnalului de avertizare (sau dacă manometrul indică o valoare de pericol) XX
  b) Intervalul de timp pentru refacerea presiunii în instalație mai mare de 7s X 
  c) Supapa de protecție multicircuit sau supapa de suprapresiune nu funcționează X 
  d) Pierdere de aer care provoacă o scădere importantă de presiune sau pierdere de aer perceptibilă auditiv X 
  e) Deteriorare exterioară care poate afecta funcționarea sistemului de frânare XX
  f) Pompa de vacuum deteriorată sau nefuncțională X 
  1.1.4.Manometru sau indicator pentru presiune scăzutăVerificare funcționalăFuncționarea incorectă/nefuncționarea indicatorului sau a manometruluiXX 
  1.1.5.Supapă de comandă a frânei cu acționare manualăInspecție vizuală, funcțională și auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Uzată excesiv, fisurată sau deteriorată X 
  b) Dispozitiv de acționare a supapei nesigur sau supapă fixată necorespunzător X 
  c) Pierderi de aer în sistem, conexiuni nesigure X 
  d) Funcționare necorespunzătoare X 
  1.1.6.Element de acționare frână de mână, levier de comandă frână de mână, mecanism cu clichet frână de mână, frână de mână cu acționare electricăInspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcționează necorespunzător X 
  b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului X 
  c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect) X 
  d) Element de acționare lipsă, deteriorat sau nefuncțional X 
  e) Funcționare incorectă, indicatorul de avertizare indică o funcționare defectuoasă X 
  f) Elemente deteriorate sau reglate necorespunzător X 
  g) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare sau orice element deteriorat sau reglat necorespunzător) X 
  1.1.7.Supape de frânare (supape de comandă, supape de descărcare, regulatoare de presiune etc.)Inspecție vizuală, funcțională și auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Supapă deteriorată/neetansă (pierderi de aer în exces) XX
  b) Pierderi de ulei la compresor reduse/importanteXX 
  c) Supapă fixată sau montată necorespunzător X 
  d) Pierderi de lichid de frână reduse/importante XX
  1.1.8.Elemente de cuplare ale frânelor (semi) remorcii (electrice și pneumatice)Deconectarea și reconectarea tuturor elementelor de cuplare ale sistemelor de frânare dintre autovehiculul tractor și (semi) remorcă Inspecție vizuală, funcțională și auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Robineți de închidere sau ventile cu etansare automată defecte X 
  b) Fixare necorespunzătoare/montaj necorespunzătorXX 
  c) Pierderi excesive de aer XX
  d) Funcționare necorespunzătoare XX
  1.1.9.Rezervoare de aer comprimatInspecție vizuală și auditivăa) Deteriorate, corodate/neetanșeXX 
  b) Robinet de purjare a apei defectXX 
  c) Fixare sau montare necorespunzătoare X 
  1.1.10.Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână (pentru sistemul de frânare hidraulic)Inspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient X 
  b) Pompă centrală neetanșă/defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau la acționarea manetei) XX
  c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână XX
  d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână X 
  e) Lipsă capac rezervor lichid de frânăX  
  f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defectX  
  g) Funcționare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână (dacă a fost prevăzut de producător)X  
  1.1.11.Conducte de frână rigideInspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Risc iminent de fisurare sau rupere XX
  b) Conductă sau conexiune neetanșă (pierderi reduse/importante) XX
  c) Deteriorări sau coroziuni excesive (conform pct. C) XX
  d) Conductă poziționată necorespunzător X 
  e) Conductă fisurată sau ruptă  X
  1.1.12.Racorduri flexibile de frânăInspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Risc iminent de fisurare sau rupere XX
  b) Racord deteriorat, cu puncteXX 
  de frecare, răsucit sau prea scurt   
  c) Racord sau conexiune neetanșă (pierderi reduse/importante) XX
  d) Umflare excesivă la presiune XX
  e) Racord cu porozități X 
  f) Racord fisurat sau rupt  X
  1.1.13.Garnituri de fricțiune (plăcuțe, saboți)Inspecție vizuală acolo unde există zonă de vizitarea) Uzură excesivă (la o roată/la mai multe roți) XX
  b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roți) . XX
  c) Lipsă  X
  1.1.14.Tamburi și discuri de frânăInspecție vizuală, inclusiv în zona de ventilațiea) Uzură excesivă, șanțuri, fisuri, spărturi, fixare necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranța (la o roată/la mai multe roți) XX
  b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roți) . XX
  c) Tambur sau disc lipsă  X
  d) Platou fixat necorespunzător, joc platou X 
  e) Joc disc de frână  X
  f) Disc frână deformat sau tambur ovalizat (la o roată/la mai multe roți) XX
  1.1.15.Cabluri de frână, leviere și conexiuni, tije de acționareInspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Cabluri deteriorate/înnodate XX
  b) Componente corodate sau uzate excesiv XX
  c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător X 
  d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare X 
  e) Orice element care poate împiedica mișcarea liberă a elementelor sistemului de frânare X 
  f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive X 
  g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei  X
  h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a tijelor X 
  i) Cabluri ce nu asigură funcționalitatea sau tije de acționare defecte X 
  1.1.16.Elemente de acționare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână cu arc, cilindri de frână hidraulici)Inspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Cu deteriorări/cu fisuri XX
  b) Neetanșeități (pierderi reduse/importante) XX
  c) Fixare necorespunzătoare/montare incorectă XX
  d) Coroziuni excesive XX
  e) Cursă insuficientă sau prea mare a pistonului sau a mecanismului cu membrană XX
  f) Burduf de protecție împotriva prafului rupt/lipsăXX 
  1.1.17.Regulator automat al frânării în funcție de încărcareInspecție vizuală și funcțională în timp ce sistemul de frânare este acționata) Timonerie defectă X 
  b) Timonerie reglată necorespunzător X 
  c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient XX
  d) Regulator lipsă sau modificat  X
  e) Lipsa plăcuței cu datele tehnice principale (la vehicule clasa a III-a)X  
  f) Date ilizibile pe plăcuțăX  
  1.1.18.Dispozitiv de reglare a joculuiInspecție vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționata) Dispozitiv deteriorat, gripat, cu mișcare anormală, uzat excesiv sau reglat necorespunzător X 
  b) Dispozitiv de reglare a jocului defect X 
  c) Dispozitiv de reglare a jocului montat incorect X 
  1.1.19.Frână de încetinire (dacă a fost prevăzută de producător sau dacă este obligatorie)Inspecție vizuală și prin probe în parcursa) Montare incorectă, conexiuni necorespunzătoare sau deteriorate X 
  b) Funcționare necorespunzătoare sau lipsă X 
  1.1.20.Acționare automată a frânei (semi) remorciiDeconectarea cuplei de frânare dintre autovehicul și (semi)remorcăFrâna (semi) remorcii nu acționează automat la deconectarea dispozitivului de cuplare  X
  1.1.21.Ansamblu sistem de frânareInspecție vizuală si auditivăa) Alte componente (pompă antigel, uscătorul de aer etc.) corodate excesiv/deteriorate astfel încât afectează funcționalitatea sistemului de frânare XX
  b) Pierderi excesive antigel / aerXX 
  c) Orice altă componentă fixată sau montată necorespunzător X 
  d) Reparații/modificări necorespunzătoare (1) XX
  1.1.22.Supape de testare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăa) Lipsă X 
  b) Deteriorate, neutilizabile/neetanșeXX 
  1.2. Performantă si eficacitate frână de serviciu
  1.2.1.Performanță (+E)Inspecție pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim Pentru autovehiculele destinate învățării conducerii si pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acționarea dispozitivului suplimentar A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Forță de frânare necorespunzătoare pe una/mai multe roți XX
  b) Dezechilibrul forțelor de frânare de la roțile aceleiași punți este mai mare de 30% în cazul frânării în parcurs, vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie X 
  c) Forța de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei) X 
  d) Frânare anormală a oricăreia dintre roți (de ex. întârziere excesivă la frânare) X 
  e) Variație excesivă a forței de frânare în timpul frânării X 
  f) Zgomot la roată în timpul frânăriiX  
  1.2.2.Eficacitate (+E)încercare pe standul de frânare cu role (cu utilizarea, după caz, a dispozitivului de măsurare a forței la pedală, a dispozitivului de măsurare a presiunii în instalația de frânare, a dispozitivului de ancorare) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare si înregistrare și, după caz, dispozitiv de măsurare a efortului la pedală Pentru autovehicule destinate învățării conducerii si pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acționarea dispozitivului suplimentar A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriCoeficient de frânare mai mic decât următoarele valori:  X
  Vehiculele înmatriculate pentru prima dată după 28.07.2010:   
  - Categoria N1: 50 %   
  - Categoria M1: 58 %   
  - Categoria M2 si M3: 50 %   
  - Categoria N2 si N3: 50 %   
  - Categoria O2, O3 si O4:   
  - în cazul semiremorcilor: 45 %   
  - în cazul remorcilor cu proțap: 50 %    
  Vehiculele înmatriculate pentru prima dată înainte de 28.07.2010:   
  Categoria N1: 45 %   
  Categoria M1, M2 si M3: 50 % (2)   
  Categoria N2 si N3: 43 % (3)   
  Categoria O2, O3 si O4: 40 % (4)   
  Valorile minime admisibile ale decelerației maxime în cazul probei în parcurs sunt precizate în anexa nr. 11 la reglementări   
  1.3. Performantă si eficacitate frână de securitate (dacă este acționată printr-un sistem separat)
  1.3.1.Performanță (+E)Inspecție pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Forță de frânare necorespunzătoare pe una/ mai multe roți XX
  b) Dezechilibrul forțelor de frânare de la roțile aceleiași punți este mai mare de 30% în cazul frânării în parcurs, autovehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie X 
  c) Forța de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei) XX
  d) Întârziere excesivă în frânarea oricărei roți X 
  e) Variație excesivă a forței de frânare în timpul frânării X 
  f) Zgomot la roată în timpul frânăriiX  
  1.3.2.Eficacitate (+E)încercare pe standul de frânare sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare si înregistrare A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriEficacitatea mai mică de 50 %(5) din eficacitatea frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2. în raport cu masa totală maximă autorizată ori, în cazul semiremorcilor, cu suma maselor autorizate pe axe  X
  1.4 . Performanță si eficacitate frână de staționare (când nu este frână de securitate)
  1.4.1.Performanță (+E)Inspecție pe standul de frânare sau prin probe în parcurs Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Frâna nu acționează pe una/mai multe roți în cazul frânării în parcurs, vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie XX
  b) Întârziere excesivă în frânarea oricărei roți X 
  c) Zgomot la roată în timpul frânăriiX  
  1.4.2.Eficacitate (+E)Inspecție pe standul de frânare sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare si înregistrare sau cu vehiculul pe o pantă cu unghi de înclinare cunoscut Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriCoeficient de frânare mai mic de 16% sau 1,6 m/s2, după caz, pentru toate categoriile de vehiculele X 
  1.5.Performanță frână de încetinireProbe funcționale în parcursa) Forța de frânare nu variază gradual (nu se aplică la frâna de încetinire pe evacuare) X 
  b) Sistem inoperant X 
  1.6.Sistem antiblocare (ABS)Inspecție vizualăa) Dispozitivul de avertizare nu funcționează corespunzător X 
  b) Dispozitivul de avertizare indică funcționarea necorespunzătoare a sistemului X 
  c) Senzorii de turație a roții lipsă sau deteriorați X 
  d) Instalație electrică deteriorată X 
  e) Alte componente lipsă sau deteriorate X 
  1.7.Sistem electronic de frânare (EBS)Inspecție vizuală a dispozitivului de avertizarea) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de avertizare X 
  b) Dispozitivul de avertizare indică funcționarea X 
  necorespunzătoare a sistemului   
  2. SISTEM DE DIRECȚIE
  2.1. Stare mecanică
  2.1.1.Stare, fixare, funcționare sistem de direcție (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal, cric de canal sau elevator cu roțile suspendate Volanul este rotit stânga-dreapta sau roțile punții directoare sunt deplasate stânga-dreapta pe întreaga cursăa) Sistem de direcție greu manevrabil X 
  b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau caneluri uzate XX
  c) Uzură excesivă a axului sectorului de angrenare XX
  d) Deplasare excesivă a axului sectorului de angrenare XX
  e) Neetanșeități ale casetei (scurgeri reduse/importante)XX 
  2.1.2.Stare, fixare casetă de direcție (+E)Inspecție vizuală a fixării casetei de direcție Cu vehiculul aflat pe canal, se rotește volanul stânga-dreapta Se poate folosi un detector de jocuri corespunzător In cazul în care se utilizează un elevator, se deplasează manual roțile stânga-dreaptaa) Fixare necorespunzătoare a casetei XX
  b) Găuri de fixare ovalizate XX
  c) Suruburi de fixare rupte/lipsă XX
  d) Casetă de direcție fisurată/spartă XX
  2.1.3.Jocuri în sistemul de direcție (+E)Inspecție vizuală a componentelor timoneriei direcției în ceea ce privește uzura, fisurile și siguranța în timp ce volanul este rotit stânga-dreapta cu autovehiculul pe canal utilizând un detector de jocuri corespunzător sau pe elevator deplasând manual roțile punții directoare stânga-dreaptaa) Mișcare relativă între componentele sistemului ce ar trebui să fie fixe XX
  b) Joc excesiv în articulațiile sistemului de direcție XX
  c) Deformări/fisuri ale oricărui element XX
  d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roților X 
  e) Alinierea defectuoasă a componentelor (ex. bară de comandă a direcției, bară de conexiune etc.) X 
  f) Reparații/modificări necorespunzătoare XX
  g) Burduf de protecție la praf deteriorat/lipsăXX 
  2.1.4.Funcționare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcție (+E)Inspecție vizuală a mișcării elementelor timoneriei în timp ce volanul este rotit, cu roțile pe sol și motorul în funcțiune Cu vehiculul pe un canal sau elevator se rotește volanul stânga - dreapta până la cursa maximăa) Cursă incompletă a sistemului de direcție la acționarea acestuia (lovirea de o parte fixă a șasiului) X 
  b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncționale sau lipsă (dacă au fost prevăzute de producător) X 
  c) Atingerea componentelor XX
  2.1.5.Stare, fixare, funcționare și etanșeitate servodirecțieVerificarea servodirecției și a nivelului de ulei hidraulic din rezervor (dacă este vizibil) Cu roțile pe sol și cu motorul funcționând se verifică dacă servodirecția funcționează corecta) Neetanșeități (scurgeri reduse/importante) XX
  b) Nivel redus de lichidXX 
  c) Mecanismul nu funcționează XX
  d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat XX
  e) Conducte care freacă/poziționate necorespunzător XX
  f) Reparații/modificări necorespunzătoare XX
  g) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau corodate excesiv XX
  h) Zgomot anormal la pompă în timpul funcționării X 
  2.2. Volan și coloană volan
  2.2.1.Stare, fixare volanCu roțile pe sol, se oscilează volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcție și se aplică de jos în sus și de sus în jos o forță slabă Se inspectează vizual jocurilea) Deplasare relativă între volan și coloana de direcție care indică un joc excesiv X 
  b) Lipsa dispozitivului de reținere (siguranței) pe butucul volanului XX
  c) Butucul, coroana sau spițele volanului fisurate sau fixate necorespunzător XX
  2.2.2.Stare, fixare coloană volan, cuplajSe împinge și se trage de volan în linie cu coloana, se împinge de volan în diferite direcții perpendiculare pe coloana de direcție Se verifică vizual jocul și starea cuplajelor elastice sau a altor articulațiia) Joc excesiv axial al centrului volanului în raport cu coloana X 
  b) Joc excesiv radial al centrului volanului în raport cu coloana X 
  c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic (cuplaj deteriorat) X 
  d) Fixare defectuoasă a coloanei XX
  e) Reparație sau modificare necorespunzătoare  X
  2.3.Joc la volanCu motorul în funcțiune în cazul vehiculelor cu servodirecție și cu roțile în poziție dreaptă, se rotește ușor volanul stânga -dreapta, pe cât posibil fără a mișca roțile Se verifică vizual mișcarea liberăJoc excesiv al direcției (de exemplu un punct de pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o distanță mai mare de o cincime din diametrul volanului fără ca roțile directoare să se miște) XX
  2.4.Aliniament roțiVerificarea aliniamentului roților Control vizualRoți nealiniate în mod evident X 
  2.5.Stare, fixare punte directoare remorci (+E)Inspecție vizuală sau utilizând un detector de jocuri corespunzător Se decuplează remorca și apoi proțapul este rotit stânga-dreapta sau roțile punții directoare sunt deplasate stânga-dreapta până la cursa maximăa) Componente deteriorate/fisurate XX
  b) Mișcare neuniformă/joc excesiv XX
  c) Fixare defectuoasă XX
  2.6.Servodirecție electronică (EPS)Inspecție vizuală și verificarea concordanței dintre poziția volanului și poziția roților în momentul pornirii sau opririi motoruluia) Ledul indicator de defecțiuni al servodirecției electronice indică o funcționare necorespunzătoare a sistemului X 
  b) Neconcordanță între poziția volanului și poziția roților XX
  c) Nefuncționare a servodirecției X 
  3. VIZIBILITATE
  3.1.Câmp de vizibilitateInspecție vizuală de la postul de conducerea) Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în față sau lateralXX 
  b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi X 
  c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare X 
  3.2.Stare parbriz și celelalte geamuriInspecție vizuală (conform lit. D) a) Geam fisurat sau decoloratXX 
  b) Geam cu transparență neconformă cu cerințele specificeXX 
  c) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu opacități importante sau din material neconform)XX 
  d) Parbriz fisurat într-o zonă în care se acceptă/fisurat, spart sau cu transparență neconformă cu cerințele specificeXX 
  3.3.Oglinzi sau dispozitive retrovizoare, inclusiv cea suplimentară de la autovehiculele ȘCOALĂ (+E)Inspecție vizuală și funcțională de la postul de conducere Se va verifica vizibilitatea jaloanelor în poligonul de probe conform anexei nr. 3 la reglementări pentru oglinzile din clasele IV și Va) Oglindă sau dispozitiv lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare X 
  b) Oglindă sau dispozitiv deteriorate sau fixate necorespunzător/dispozitiv nefuncționalXX 
  3.4.Ștergătoare de parbrizInspecție vizuală și funcționalăa) Ștergător care nu funcționează corespunzător sau lipsă X 
  b) Lamela ștergătorului deteriorată/lipsăXX 
  3.5.Spălătoare de parbrizInspecție vizuală și funcționalăSpălător care nu funcționează corespunzător/lipsăXX 
  3.6.Sistem de dezaburireInspecție vizuală și funcționalăSistem care nu funcționează corespunzător sau deterioratX  
  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE
  4.1. Faruri
  4.1.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare defectuoasă/lipsa farului sau a sursei de luminăXX 
  b) Funcționare defectuoasă/lipsa sistemului de proiecție (dispozitiv reflectorizant și lentile)XX 
  c) Far fixat necorespunzător X 
  d) Nefuncționare faruri cu lumină diurnăX  
  e) Far neomologat (fără marcă de omologare) X 
  f) Far cu oglinda deteriorată X 
  g) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  h) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  i) Montare necorespunzătoare X 
  j) Sursă de lumină defectă X 
  4.1.2.Orientare (+E)Inspecție vizuală și funcțională. Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de reglare este funcționala) Far reglat necorespunzător (centrul de focalizare al unui far nu se încadrează în limitele stabilite) X 
  b) Sursa de lumină montată necorespunzător X 
  4.1.3.Comutare luminiInspecție vizuală și funcționalăa) Comutator care nu funcționează în conformitate cu cerințele (un număr de faruri iluminate concomitent) X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  c) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu tipul omologat X 
  4.1.4.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Far, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucționate, reducând intensitatea luminii sau modificând culoarea luminii emise X 
  c) Sursă de lumină și far incompatibile X 
  d) Faruri destinate conducerii pe partea stângă X 
  4.1.5.Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizuală și funcțională, dacă este posibila) Dispozitivul nu funcționează X 
  b) Dispozitivul manual nu poate fi acționat de pe scaunul conducătorului auto X 
  4.1.6.Dispozitiv de spălare a farurilor (ștergătorul sau spălătorul de far) (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecție vizuală și funcționalăȘtergătorul și/sau spălătorul nu funcționeazăX  
  4.2. Lămpi de poziție față, spate și laterale, lămpi de gabarit
  4.2.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcțională Se verifică și pentru caseta SCOALĂ (dacă e cazul)a) Sursă de lumină defectă* b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX X 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.2.2.ComutareInspecție vizuală și funcțională Se verifică și funcționarea casetei SCOALĂ (dacă e cazul)a) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv defect X 
  c) Nefuncționare casetă SCOALĂ X 
  4.2.3.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințeleXX 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emiseXX 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  e) Casetă SCOALĂ necertificată, montată necorespunzător sau lipsă X 
  * În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.3. Lămpi de frânare
  4.3.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.3.2.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  4.3.3.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.4. Lămpi indicatoare de direcție și de avarie
  4.4.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.4.2.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  4.4.3.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  4.4.4.Frecvență semnal luminosInspecție vizuală și funcționalăFrecvența semnalului luminos necorespunzătoareX  
  * În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact
  4.5. Faruri și lămpi de ceață
  4.5.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.5.2.Orientare (X) (+E)Inspecție funcțională și cu ajutorul unui dispozitiv de focalizare a luminiiDeviere a farului de ceață de la orientarea orizontală în momentul în care modelul de lumină are o linie întreruptăX  
  4.5.3.ComutareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b) Dispozitiv de comandă defect X X 
  4.5.4.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Far sau lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact (X) Elemente legate de starea vehiculului si utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  4.6. Lămpi de mers înapoi
  4.6.1.Stare și funcționareInspecție vizuală si funcționalăa) Sursă de lumină defectă* X 
  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoareXX 
  c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil X 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  4.6.2.Respectare cerințeInspecție vizuală si funcționalăa) Lampă, culoare emisă, poziție sau intensitate neconformă cu cerințele X 
  b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  d) Montare necorespunzătoare X 
  4.6.3.ComutareInspecție vizuală si funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă X 
  b) Dispozitiv de comandă defect X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcționarea cel puțin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor
  4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare
  4.7.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăa) Lampă care proiectează lumina direct în spateXX 
  b) Sursă de lumină defectăXX 
  c) Lampă fixată nesigurXX 
  d) Lipsă lampă sau dispersor X 
  e) Montare necorespunzătoareX  
  4.7.2.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăa) Nefuncționare a comutatorului în conformitate cu cerințeleX  
  b) Culoarea luminii emise neconformă cu cerințele X 
  c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise X 
  d) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  4.8. Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant - fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur (dacă sunt obligatorii)
  4.8.1.Stare și fixareInspecție vizualăa) Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant - fluorescente, marcaje reflectorizante de contur deteriorate/lipsăXX 
  b) Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant - fluorescente, marcaje reflectorizante de contur fixate necorespunzător / nesigurXX 
  4.8.2.Respectare cerințeInspecție vizuală A se vedea anexa nr. 15 la reglementăria) Dispozitiv, culoare reflectată sau poziție neconformă cu cerințeleXX 
  b) Dispozitiv neomologat X 
  4.9. Martori luminoși
  4.9.1.Stare și funcționareInspecție vizuală și funcționalăNu funcționează corespunzător (nu afectează/afectează direct siguranța rutieră)XX 
  4.9.2.Respectare cerințeInspecție vizuală și funcționalăNeconformi cu cerințeleX  
  4.10.Conexiuni electrice între autovehiculul tractor și (semi) remorcăInspecție vizuală și funcțională Dacă există posibilitatea, se verifică continuitatea electrică dintre vehiculea) Conexiuni electrice fixate/poziționate necorespunzătorXX 
  b) Izolație deteriorată X 
  c) Conexiunile electrice nu funcționează corespunzător XX
  d) Conexiunile electrice dintre autovehicul și (semi) remorcă nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare accidentală X 
  4.11.Cablaj electricInspecție vizuală cu vehiculul pe canalul de vizitare sau pe elevator, inclusiv în compartimentul motora) Cabluri fixate/poziționate/securizate necorespunzătorXXX
  b) Instalație electrică deterioratăXXX
  c) Izolație cablaj deterioratăXXX
  4.12.Dispozitive reflectorizante și lămpi facultative (X) (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizuală și funcționalăa) Lampă/catadioptru nemontat în conformitate cu cerințeleXX 
  b) Nefuncționarea lămpii în conformitate cu cerințeleXX 
  c) Lampă/catadioptru fixat nesigurXX 
  d) Lipsă lampă sau dispersorX  
  e) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X 
  f) Dispersor fisurat, spart, de culoare necorespunzătoareX  
  g) Sursă de lumină defectă*X  
  h) Culoarea luminii emise neconformă cu cerințele X 
  i) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emiseX  
  4.13.Baterii(e) de acumulatoriInspecție vizualăa) Fixată necorespunzătorXX 
  b) Scurgeri de electrolit (în funcție de debit)XX 
  c) Comutator defect (dacă este necesar) X 
  d) Siguranțe improvizate sau defecte X 
  e) Ventilate necorespunzător (dacă e cazul) X 
  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact (X) Elemente legate de starea vehiculului și utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  5. PUNȚI, ROȚI, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE
  5.1. Punți (axe)
  5.1.1.Stare, fixare punți (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare Se utilizează obligatoriu un detector de jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA>3,5 tonea) Punte corodată excesiv/deformată sau fisurată (în cazul punților rigide) XX
  b) Jocuri în articulațiile de fixare/fixare nesigură pe vehicul XX
  c) Reparație/modificare necorespunzătoare XX
  d) Basculă corodată excesiv/deformată sau fisurată (în cazul punților independente) XX
  e) Tirant deformat, nefixat corespunzător pe sasiu/caroserie X 
  5.1.2.Stare, fixare fuzete (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare Se utilizează obligatoriu un detector de jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA>3,5 tone Se aplică o forță laterală sau verticală pe fiecare roată Jocurile se vor evalua conform procedurii prevăzute la lit. Ea) Fuzetă fisurată sau deformată  X
  b) Joc excesiv al pivotului fuzetei și/sau al bucșelor basculelor XX
  c) Mișcare excesivă între fuzetă și axa rigidă XX
  d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte XX
  e) Piulițe, prezoane sau șuruburi de fixare lipsă (în funcție de număr) XX
  f) Burduf de protecție la praf deteriorat/lipsăXX 
  5.1.3.Rulmenți roți (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare Se utilizează obligatoriu un detector de jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA >3,5 tone Se rotește și se oscilează roata sau se aplică o forță laterală pe fiecare roatăa) Joc excesiv la rulment XX
  b) Rulment prea strâns, blocarea roții la rotire XX
  c) Zgomot la rotirea liberă a roții X 
  5.2. Roți (jante) și anvelope
  5.2.1.Stare, fixare butuci roți (+E) 'Inspecție vizuală pe ambele părți ale fiecărei roți cu vehiculul pe canal sau elevatora) Prezon sau piuliță lipsă sau slabit(ă) (în funcție de număr) XX
  b) Butucul roții uzat excesiv, deteriorat sau fisurat  X
  5.2.2.Stare, fixare roți (+E)Inspecție vizuală pe ambele părți ale fiecărei roți cu vehiculul pe canal sau elevatora) Jantă fisurată, sudată necorespunzător  X
  b) Inele elastice de reținere a anvelopei fixate incorect  X
  c) Jantă deformată excesiv sau montată incorect XX
  d) Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu documentele X 
  e) Găurile de fixare a jantei ovalizate X 
  5.2.3.Stare, fixare anvelope (+E)Inspecție vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte și înapoi pe canal sau prin rotirea roții când vehiculul este suspendat pe elevator sau cric de canal Conform lit. Fa) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu documentele XX
  b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeași axă sau la roți jumelate X 
  c) Anvelope de construcție diferită (radial sau diagonal) pe aceeași axă X 
  d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile anvelopelor  X
  e) Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare și mașini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20") X 
  f) Frecarea anvelopei de părți ale șasiului/caroseriei sau ale suspensiei X 
  g) Anvelope reșapate neomologate  X
  h) Funcționare defectuoasă/nefuncționarea evidentă a sistemului de monitorizare a presiunii (dacă a fost prevăzut de producător) XX 
  i) Uzură neuniformă pronunțată a anvelopei pe banda de rulare X 
  5.3. Suspensie
  5.3.1.Arcuri (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator utilizând un detector de jocuri dacă este necesara) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe șasiu sau punte XX
  b) O componentă a arcului deteriorată/fisurată XX
  c) Lipsă arc la una din punți (roți)  X
  d) Reparație sau modificare necorespunzătoare XX
  e) Arc rupt X 
  5.3.1.1.Simetrie suspensie (+E)Inspecție vizuală pe canal sau elevator Control comparativ al suspensiei roților de pe aceeași punteDiferență vizibilă privind înălțimea vehiculului pe cele două părți ale aceleiași punțiX  
  5.3.2.Amortizoare (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau elevatora) Amortizoare montate necorespunzător pe șasiu sau punteXX 
  b) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanșeitate sau funcționare necorespunzătoare X 
  c) Jocuri excesive în articulațiile de fixare pe cadru sau șasiu X 
  d) Lipsă amortizor X 
  5.3.2.1.Test de eficiență a amortizoarelor (X)Se utilizează un echipament special și se compară diferențele dintre partea stângă și partea dreaptă și/sau valorile absolute prevăzute de producătora) Diferențe semnificative între stânga și dreapta X 
  b) Neatingerea valorilor minime prevăzute X 
  5.3.3.Bară de torsiune, bielete antiruliu, bare și leviere ale suspensiei (+E)Inspecție vizuală utilizând un detector de jocuri sau elevatora) Montare necorespunzătoare a unei componente pe șasiu sau punte XX
  b) O componentă corodată excesiv/deteriorată sau fisurată XX
  c) Reparație sau modificare necorespunzătoare XX
  d) Rulment gripat sau joc anormal la rulment  X 
  e) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost prevăzută de producător)  X
  5.3.4.Articulații suspensie (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul pe elevator sau canal utilizând un detector de jocuri sau elevatora) Joc excesiv în bolțul articulației și/sau bucșe sau la articulațiile suspensiei XX
  b) Burduf de protecție la praf deteriorat/lipsăXX 
  c) Lipsă bolțuri fixare arc și/sau bucșe  X
  d) Lipsă plăcuțe reazem și/sau bride  X
  e) Bolțul articulației, bucșe, articulațiile suspensiei rupte  X
  5.3.5.Suspensie pneumaticăInspecție vizuală și auditivă cu vehiculul aflat pe canala) Sistem inoperabil (nu se poate modifica presiunea de aer în perne)  X
  b) Orice componentă deteriorată/defectă sau modificată astfel încât ar putea afecta funcționarea sistemului XX
  c) Burduf pernă neetanș/spart XX
  d) Fixare necorespunzătoare pe șasiu sau punte X 
  5.3.5.1.Simetrie suspensie (+E)Inspecție vizuală pe canal sau elevator Control comparativ al suspensiei roților de pe aceeași punteDiferență vizibilă privind înălțimea vehiculului pe cele două părți ale aceleiași punțiX  
  (X) Elemente legate de starea vehiculului și utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  6. ȘASIU, CABINA ȘI ELEMENTE ATAȘATE ȘASIULUI
  6.1. Sasiu sau cadru și elemente atașate
  6.1.1.Stare generală șasiu, șasiu suplimentar, lonjeroane față și spate la caroseria autoportantă (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canal sau elevator Coroziunile se vor evalua conform procedurii prevăzute la lit. Ga) Lonjeroane sau traverse fisurate sau deformate XX
  b) Plăci de strângere sau legături nesigure XX
  c) Coroziune excesivă care afectează rigiditatea șasiului XX
  d) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni străpunse) /fisuri, rupturi, deformări importante ale elementelor de rezistență pe orice parte inclusiv pe traverse XX
  e) Elemente de rezistență sudate necorespunzător  X
  f) Șasiul suplimentar corodat excesiv/fisurat sau cu deformări importante XX
  g) Șasiul suplimentar fixat necorespunzător X 
  6.1.2.Tubulatură de evacuare, amortizoare de zgomotInspecție vizuală și auditivă cu vehiculul aflat pe canal sau elevator cu motorul în funcționarea) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanș X 
  b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în cabina conducătorului XX
  c) Lipsă element din tubulatura de evacuare X 
  d) Tubulatura de evacuare nu este poziționată corespunzător X 
  6.1.3.Rezervor de combustibil și conducte de alimentare (inclusiv rezervorul de combustibil pentru dispozitivul de încălzire și conducte) (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canal sau elevator și detectarea neetanșeităților în cazul sistemelor GPL/GNCa) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător XX
  b) Rezervorul neetanș (prezintă scurgeri) , capacul rezervorului lipsește sau nu este corespunzător XX
  c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, poziționate sau uzate datorită frecării de alte componente X 
  d) Dispozitivul de oprire a combustibilului (dacă a fost prevăzut de producător) nu funcționează corespunzător X 
  e) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de combustibil, protecției necorespunzătoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condițiilor din compartimentul motor XX
  f) Sistem GPL/GNC sau cu hidrogen neomologat/necertificat XX
  g) Lipsă rezervor la autovehiculele cu alimentare duală sau la cele cu rezervor auxiliar X 
  h) Rezervor suplimentar care nu este menționat în CIV X 
  i) Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul decât cel destinat  X
  j) Rezervor GPL/GNC corodat excesiv sau cu vechime mai mare de 10 ani față de data poansonată X 
  k) Carcasă multisupapă neetansă/fisurată sau fără capacXX 
  l) Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL neetanșă sau nefixată X 
  m) Scurgeri benzină, GPL/GNC  X
  n) Scurgeri motorină X 
  o)Furtun de alimentare cu benzină, motorină sau GPL/GNC uzat/crăpat, tăiat XX
  p)Lipsă coliere asigurare furtune X 
  q)Țevi pentru GPL/GNC din cupru fără învelis de protecție anticorozivă/racorduri sudate sau alămite pe țevi XX
  6.1.4.Bare de protecție, protecție laterală și dispozitive de protecție antiîmpănare spate (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăa) Elemente fixate necorespunzător/deteriorate care pot provoca accidentări XX
  b) Dispozitive care nu corespund în mod evident cerințelor X 
  6.1.5.Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecție vizualăa) Suportul nu este într-o stare corespunzătoareX  
  b) Suport fisurat sau fixat necorespunzător X 
  c) Roată de rezervă fixată necorespunzător cu pericol de desprindere (interiorul/exteriorul vehiculului) XX
  6.1.6.Dispozitiv de cuplare și dispozitiv de remorcare (+E)Inspecție vizuală urmărind cu atenție uzura și funcționarea corespunzătoare a tuturor dispozitivelor de siguranță montate și/sau prin utilizarea calibrelor de măsurare sau a șublerului Verificare și evaluare conform preocedurii prevăzute la lit. Ha) Element component deformat/defect sau fisurat XX
  b) Uzură excesivă a cuplelor XX
  c) Cuplaj defect XX
  d) Orice dispozitiv de siguranță lipsă, deteriorat sau care nu funcționează corespunzător X 
  e) Nefuncționarea indicatoarelor X 
  f) Obstrucționarea plăcii cu numărul de înmatriculare sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt utilizate)XX 
  g) Reparație sau modificare necorespunzătoare XX
  h) Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat  X
  i) Proțap cu coroziuni avansate/montat sau fixat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, reparat necorespunzător XX
  j) Coroziuni excesive ale elementelor de rezistență pe care sunt fixate dispozitivele de remorcare X 
  6.1.7.Transmisie (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canalul de vizitare sau elevator Se verifică atent zona ambreiajului, cutiei de viteze, diferențialului, reductorului și a frânei de încetinire (dacă nu acționează pe evacuare) Se verifică inclusiv dubla comandă pentru ambreiaj în cazul autovehiculelor ȘCOALĂa) Șurub de siguranță fixat necorespunzător/lipsă XX
  b) Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv XX
  c) Cardan uzat excesiv XX
  d) Cuplaje flexibile deteriorate XX
  e) Arbore deteriorat sau îndoit X 
  f) Suportul palierului fisurat sau fixat necorespunzător XX
  g) Protecție deteriorată/lipsă la arborii planetariXX 
  h) Modificare neautorizată a transmisiei X 
  i) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau pierderi de aer la sistemele comandate pneumatic (în funcție de debit redus/important)XX 
  j) Pedală ambreiaj cu acționare greoaie/fixată necorespunzător, lipsă siguranță de asigurare pedală pe ax (inclusiv dubla comandă)XX 
  k) Protecție pedală ambreiaj uzată sau lipsă (inclusiv dubla comandă)X  
  l) Levier selectare viteze fixat necorespunzător/modificatXX 
  m) Comandă ambreiaj poziționată sau fixată necorespunzător (inclusiv dubla comandă)X  
  n) Timonerie schimbător de viteze fixată necorespunzător/modificată constructivXX 
  o) Modificarea neautorizată a transmisiei din manuală în automată (sau invers) X 
  p) Fixare necorespunzătoare a cutiei de viteze pe traversă sau tampoane de fixare a traversei nesigure pe șasiu (ex. lipsă șuruburi de fixare) X 
  q) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor planetari la una din punțile autovehiculului în cazul autovehiculelor cu tracțiune integrală X 
  r) Fixare necorespunzătoare a transmisiei longitudinale, a arborilor planetari cu transmisie homocinetică (șuruburi, știfturi elastice etc.) sau a dispozitivelor de asigurare a transmisiei în cazul autovehiculelor cu ampatament mare (dacă dispozitivul de asigurare a fost prevăzut de producător) X 
  s) Zgomot la rulmenții transmisiei, inclusiv cruci cardanice/joc excesivXX 
  6.1.7.1.Funcționare transmisieInspecție în parcursa) Funcționare necorespunzătoare a ambreiajului, cutiei de viteze sau reductorului X 
  b) Zgomot anormal la transmisie X 
  6.1.8.Fixare motor pe șasiu sau caroserieInspecție vizuală cu motorul în funcțiunea) Suport motor fisurat, desprins de pe șasiu sau fixat nesigur XX
  b) Modificarea poziției motorului față de modelul omologat (ex. din montaj transversal în longitudinal) X 
  6.1.8.1.Stare, fixare anexe pe motorInspecție vizualăVentilator lipsă sau deteriorat, paletă(e) ventilator fisurată(e) sau lipsă curele pentru antrenarea anexelor motorului X 
  6.1.8.2.Stare, fixare componente pentru alimentarea duală a motoruluiInspecție vizualăa) Reductor-vaporizator GPL/GNC de altă marcă și tip decât cel înregistrat în CIV sau care nu are marcaj conform Reg. 67/110 CEE-ONU X 
  b) Reductor-vaporizator poziționat sau fixat necorespunzător X 
  6.1.9.Performanțe motorInspecție vizualăa) Modificare neautorizată a unității de comandă X 
  b) Modificare neautorizată a componenetelor motorului X 
  6.2. Cabină și caroserie
  6.2.1.Stare, fixare caroserie, cabinăInspecție vizuală și funcțională pentru anumite verificări Se vor face verificări și evaluări conform lit. Ga) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea produce răniri XX
  b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor sau a obloanelor XX
  c) Neetanșeități care permit pătrunderea gazelor de evacuare în habitaclu XX
  d) Caroserie modificată sau reparată necorespunzător XX
  e) Caroserie, cabină incompletă sau deteriorată X 
  f) Caroserie corodată excesiv în zona compartimentului motor, în portbagaj, la pasajele roților, în zona de fixare a suspensiei și în zona punților X 
  g) Lipsă mecanism de zăvorâre a cabinei pe șasiu sau mecanism defect X 
  h) Dispozitv de rabatare a cabinei defect sau lipsă (dacă a fost prevăzut de producător) X 
  6.2.1.1.Stare, fixare semiremorcă autobuz articulat (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canalul de vizitare Se va inspecta și zona de pe acoperișul autobuzului Se va utiliza un detector de jocuri cu 8 mișcări Se va inspecta și prin probă în parcursa) Ansamblul burduf deteriorat X 
  b) Jocuri excesive în articulațiile brațelor de fixare X 
  c) Brațe cadru fixate necorespunzător, reparate necorespunzător sau cu deformări importante X 
  d) Zonele de fixare a brațelor corodate excesiv X 
  e) Jocuri în leviere, bare și articulațiile acestora la puntea directoare spate X 
  f) Zgomote la virarea ansamblului burduf X 
  6.2.2.Montare caroserie, cabină, suprastructură (+E)Inspecție vizuală în zonele de control cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe o rampă Se vor face verificări și evaluări conform lit. Ga) Caroseria, cabina, suprastructura nu este fixată corespunzător  X
  b) Caroseria, cabina, suprastructura nu este fixată pe șasiu în aliniament X 
  c) Element de fixare (pe șasiu sau pe șasiul suplimentar) fisurat, lipsă sau slăbit XX
  d) Coroziuni excesive în punctele de fixare ale caroseriei XX
  6.2.3.Uși și dispozitive de închidere ușiInspecție vizuală și funcțională Se vor face verificări și evaluări conform lit. Ga) Ușă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător X 
  b) Ușă care se poate deschide accidental sau care nu se închide sigur X 
  c) Ușă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, deteriorate/lipsăXX 
  d) Coroziuni excesive uși X 
  6.2.4.Structură de rezistență și podea (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe o rampă Se vor inspecta cu atenție mărită zonele de îmbinare a caroseriei Se vor face verificări și evaluări conform lit. Ga) Podea fisurată sau corodată excesiv, fixată necorespunzător XX
  b) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv X 
  c) Întărituri podea fisurate, deformate sau corodate excesiv X 
  6.2.5.Scaun conducător autoInspecție vizuală și funcționalăa) Scaun fixat necorespunzător sau cu o structură defectă XX
  b) Mecanismulul de reglare a scaunului nu funcționează corect XX
  c) Scaun lipsă sau neomologat X 
  6.2.6.Alte scauneInspecție vizualăa) Scaune defecte/fixate necorespunzătorXX 
  b) Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerințeleXX 
  c) Scaune lipsă sau configurația scaunelor nu corespunde cu CIV X 
  d) Scaune modificate sau neomologate X 
  6.2.7.Comenzi necesare conducătorului autoInspecție vizuală și funcționalăOrice comandă necesară pentru a opera vehiculul în siguranță nu funcționează corespunzător XX
  6.2.8.Scări pentru cabinăInspecție vizualăa) Treaptă/grup de trepte deteriorată(e) sau fixată(e) nesigurXX 
  b) Treaptă/grup de trepte care pot provoca accidenteXX 
  6.2.9.Alte echipamente și accesorii interioare și exterioare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăa) Accesoriu sau echipament fixat necorespunzător sau defect X 
  b) Accesoriu sau echipament neomologat sau care nu corespunde reglementărilor X 
  c) Neetanseități la echipamentul hidraulic auxiliar (în funcție de debit: redus/important)XX 
  6.2.10.Apărători de noroi, aripi, dispozitive antiîmproscare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăa) Elemente slăbite, corodate excesiv/rupte sau lipsăXX 
  b) Spațiu insuficient pentru roți X 
  c) Neconforme cu cerințeleXX 
  7. ALTE ECHIPAMENTE
  7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere
  7.1.1.Siguranța montării centurilor de siguranță și a cataramelor aferenteInspecție vizuală Verificare puncte de ancorarea) Punct de ancorare deteriorat excesiv XX
  b) Punct de ancorare fixat necorespunzător XX
  7.1.2.Stare, fixare centuri de siguranță, catarameInspecție vizuală și funcționalăa) Centuri de siguranță obligatorii lipsă sau nu au fost montate X 
  b) Centură de siguranță deteriorată X 
  c) Centură de siguranță neomologată X 
  d) Dispozitivul de închidere este avariat, lipseste sau nu funcționează corect X 
  e) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau nu funcționează corect (la cele retractabile) X 
  f) Funcționare necorespunzătoare martor centură la cele care sunt dotateX  
  7.1.3.Dispozitiv limitator al sarcinii centurii de siguranță (dacă a fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăLipsă evidentă sau nepotrivirea limitatorului de sarcină pentru vehiculul în cauză X 
  7.1.4.Centură de siguranță cu dipozitiv de pretensionare (dacă a fost prevăzute de producător)Inspecție vizualăLipsă evidentă sau nepotrivirea dispozitivelor de pretensionare pentru vehiculul în cauză X 
  7.1.5.AirbaguriInspecție vizualăa) Lipsă evidentă sau nepotrivirea airbagurilor pentru vehiculul în cauză X 
  b) Airbag evident nefuncțional X 
  7.1.6.Sisteme SRS (sistem de reținere suplimentar)Inspecția vizuală a martorului indicator de defecțiuni (MIL)Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al SRS indică ’ funcționarea defectuoasă a sistemului X 
  7.2.Stingător de incendiuInspecție vizualăa) Cu termen de valabilitate expirat sau lipsește X 
  b) Nu corespunde reglementărilor X 
  7.3.încuietori și dispozitive antifurtInspecție vizuală și funcționalăa) Dispozitiv defect și care nu previne furtul vehicululuiX  
  b) Dispozitiv de închidere sau blocare defect sau funcționând necorespunzător XX
  7.4.Triunghiuri reflectorizante de presemnalizareInspecție vizualăa) Lipsă sau incompleteX  
  b) NeomologateX  
  7.5.Trusă de prim ajutorInspecție vizualăa) Incomplete/lipsăX  
  b) Nu corespunde reglementărilorX  
  7.6.Cale de roată (dacă sunt necesare)Inspecție vizuală A se vedea anexa nr. 14 la reglementăriDeteriorate/lipsăXX 
  7.7.Avertizor acustic (inclusiv cel suplimentar montat de producător)Inspecție vizuală și funcționalăa) Nu funcționează X 
  b) Comandă nesigurăX  
  c) Neomologat X 
  7.8.VitezometruInspecție vizuală și funcțională în timpul probei în parcursa) Nu este montat conform cerințelor X 
  b) Nu funcționează sau lipsește X 
  c) Nu este iluminat X 
  7.9.Tahograf (dacă este obligatoriu conform legislației)Inspecție vizuală și funcționalăa) Neomologat X 
  b) Nu funcționează X 
  c) Sigiliile sau alte mijloace de protecție lipsă sau deteriorate, dacă verificarea este posibilă X 
  d) Placă de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen de valabilitate expirat X 
  e) Falsificarea sau manipularea evidentă a sigiliilor, a plăcii de montare sau a altor elemente de protecție X 
  f) Dimensiunea anvelopelor pe puntea motoare diferită de cea înscrisă pe placa de montare X 
  g) Placa de montare nu corespunde cerințelor X 
  7.10.Limitator de viteză (dacă este obligatoriu conform legislației) (+E)Inspecție vizuală și funcțională (dacă echipamentul de verificare a limitatoarelor de viteză este disponibil)a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator conform cerințelor specifice X 
  b) Evident nefuncțional X 
  c) Limitator de viteză setat incorect (dacă este verificat) X 
  d) Sigilii sau alte mijloace de protecție deteriorate sau lipsă, dacă verificarea este posibilă X 
  e) Placă de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen de valabilitate expirat X 
  f) Dimensiunea anvelopelor nu corespunde cu parametrii de calibrare X 
  g) Placa de montare nu corespunde cerințelor X 
  7.11.Odometru (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecție vizualăa) Modificare evidentă (fraudă)XX 
  b) Nefuncționare evidentăXX 
  7.12.Sistem de control electronic al stabilității (ESC) (dacă a fost prevăzut de producător/dacă este necesar)Inspecție vizualăa) Senzorii de turație din roată lipsă sau deteriorați X 
  b) Instalație electrică deteriorată X 
  c) Alte componente lipsă sau deteriorate X 
  d) Deteriorare sau funcționare necorespunzătoare a comutatorului X 
  e) Ledul indicator de defecțiuni (MIL) al ESC indică funcționarea defectuoasă a sistemului X 
  8. EMISII POLUANTE
  8.1. Zgomot
  8.1.1.Sistem de reducere a zgomotului (+E)Inspecție vizuală și auditivăa) Nivel de zgomot excesiv X 
  b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului nesigură, lipsă, deteriorată, fixată incorect sau modificată în mod evident astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot XX
  8.2. Gaze de evacuare
  8.2.1. Emisii produse de mas alimentate cu benzină, GPL sau GNC
  8.2.1.1.Echipament de control al emisiilor de gazeInspecție vizualăa) Echipament de control al emisiilor prevăzut de producător lipsă, modificat sau defect în mod evident X 
  b) Neetanșeități ce ar putea afecta semnificativ măsurarea emisiilor X 
  8.2.1.2.Emisii poluante (+E)Control cu analizor de gaze pentru CO și HC la autovehiculele cu mas fără catalizator tricomponent și sondă lambda, la turația de mers în gol încet Control cu analizor de gaze pentru CO și HC la autovehiculele cu mas cu catalizator tricomponent și sondă lambda, la turația de mers în gol încet și la turația de mers în gol accelerat (min. 2000 rot/min, max. 3000 rot/min) . Pentru vehiculele echipate cu un sistem de diagnosticare la bord (OBD), funcționarea corectă a sistemului de control al emisiilor poate fi verificată prin citirea corespunzătoare a OBD și a verificării funcționării corecte a OBD în locul măsurării unor emisii în conformitate cu cerințele specifice La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL, GNC controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcționare iar verificarea HC se efectuează numai pentru funcționarea cu benzină La autovehiculele cu sistem de alimentare hibrid sau la autovehiculele echipate cu mas în 2 timpi nu se va efectua verificarea emisiilor poluante A se vedea anexa nr. 13 la reglementăria) Fie emisiile de gaze depășesc nivelurile specifice stabilite de producător X 
  b) Fie, în cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, emisiile de COcor și HC depășesc: X 
  1) pentru autovehiculele echipate cu mas:   
  - 4,5% sau   
  - 3,5%; pt. COcor, în funcție de data primei înmatriculări (data fabricației, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă), conform anexei nr. 13 la reglementări   
  - 1000 ppm pt. HC   
  2) pentru autovehiculele echipate cu mas-kat:   
  - 0,5% la turația de mers în gol încet și   
  - 0,3% la turația de mers în gol accelerat; sau   
  - 0,3% la turația de mers în gol încet și   
  - 0,2% la turația de mers in gol accelerat; pt. COcor, în funcție de nivelul de poluare menționat în CIV, conform anexei nr. 13 la reglementări   
  - 100 ppm pt. HC la turația de mers in gol accelerat;   
  c) Lambda nu se încadrează în domeniul 1±0,03 sau nu este conform cu valoarea specificată de producător la turația de mers în gol accelerat X 
  d) OBD indică funcționare defectuoasă X 
  8.2.2. Emisii produse de mac alimentate cu motorină
  8.2.2.1.Echipament de control al emisiilor de gazeInspecție vizualăa) Echipament de control al emisiilor prevăzut de producător lipsă sau defect în mod evident X 
  b) Neetanșeități ce ar putea afecta semnificativ măsurarea emisiilor X 
  8.2.2.2.Verificare opacitate (+E)Control cu opacimetru în accelerare liberă Se accelerează motorul de la turația de mers în gol la turația de regulator A se vedea anexa nr. 13 la reglementări Vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980 sunt exceptate de la această verificarea) Opacitatea depășește nivelul înregistrat pe plăcuța producătorului de pe vehicul X 
  b) Dacă această informație nu este disponibilă, indicele de opacitate K depășește: X 
  1) pentru autovehiculele echipate cu mac supraalimentat (turbo): 3 m-1   
  2)pentru autovehicule echipate cu mac normal aspirat: 2,5 m-1   
  3)pentru autovehiculele prevăzute în anexa nr. 13 la reglementări: 1,5 m-1   
  8.3. Suprimare interferențe electromagnetice
  Interferență radio (X)Inspecție vizualăOrice nerespectare a cerințelorX  
  8.4. Alte aspecte referitoare la mediu
  8.4.1.Scurgeri de lichideInspecție vizualăOrice scurgere în exces de lichid care poate afecta mediul ambiant sau expune la riscuri pe alți utilizatori ai drumului XX
  8.4.2.Fum vizibilInspecție vizualăFum în exces de orice culoare X 
  (X) Elemente legate de starea vehiculului și utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  9. INSPECȚII SUPLIMENTARE PRIVIND AUTOVEHICULELE DESTINATE TRANSPORTULUI DE PERSOANE CARE AU, ÎN AFARA LOCULUI CONDUCĂTORULUI, MAI MULT DE 8 LOCURI PE SCAUNE (M2, M3)
  9.1. Uși
  9.1.1.Stare, fixare și funcționare usi de intrare și de ieșireInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare necorespunzătoare la închidere și/sau deschidere X 
  b) Ușă deteriorată X 
  c) Sistem de control în caz de urgență defect X 
  d) Controlul de la distanță al ușilor sau dispozitive de avertizare defecte X 
  e) Neconforme cu cerințeleXX 
  f) Uși improvizate X 
  9.1.2.Ieșiri de siguranțăInspecție vizuală și funcțională (unde este posibil)a) Funcționare defectuoasă la închidere și deschidere X 
  b) Ideograme pentru ieșire de siguranță greu lizibile/ilizibile sau lipsăXX 
  c) Ciocan de spart geamul lipsă X 
  d) Neconforme cu cerințeleXX 
  e) Greu accesibile X 
  9.2.Sistem de dezaburire și dezghețare la lunetă, parbriz, oglinzi, geam lateralInspecție vizuală și funcționalăa) Nu funcționează corectXX 
  b) în timpul funcționării, în compartimentul conducătorului auto sau al pasagerilor sunt introduse gaze de evacuare  X
  c) Sistem lipsă (dacă este obligatoriu) X 
  9.3.Sistem de ventilație și de încălzireInspecție vizuală și funcționalăa) Sistemul de încălzire și ventilație nu funcționează corespunzătorXX 
  b) în timpul funcționării, în compartimentul conducătorului auto sau al pasagerilor sunt introduse gaze de evacuare  X
  9.4. Scaune
  9.4.1.Scaune pasageri (inclusiv pentru personalul de însoțire)Inspecție vizualăa) Scaune defecte/fixate necorespunzătorXX 
  b) Strapontine (dacă sunt permise) neautomateXX 
  c) Scaune modificate sau neomologate X 
  d) Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerințeleXX 
  e) Scaune lipsă sau configurația scaunelor nu corespunde cu CIV X 
  9.4.2.Scaun conducător auto (cerințe suplimentare)Inspecție vizuală și funcționalăa) Dispozitive speciale defecte sau deteriorate (protecția parbrizului la lumină orbitoare)XX 
  b) Sisteme de protecție a șoferului nesigureXX 
  9.5.Lumini interioare și de ghidare (X)Inspecție vizuală și funcționalăDispozitiv defect sau neconform cu cerințeleXX 
  9.6.Culoare și zone de staționare în picioareInspecție vizualăa) Podea deteriorată/nesigură sau care nu este fixată corespunzător XX
  b) Bare de sprijin deteriorate, nesigure sau fixate necorespunzătorXX 
  c) Neconforme cu cerințeleXX 
  d) Culoarele și zonele de staționare în picioare greu accesibileXX 
  9.7.Scări și trepteInspecție vizuală și funcțională (dacă este posibil)a) Scări de acces deteriorate, nesigure sau fixate necorespunzător/defecte XX
  b) Scări retractabile care nu funcționează corespunzător X 
  c) Neconforme cu cerințeleXX 
  d) Scări și trepte modificate X 
  9.8.Sistem de comunicare cu pasagerii (X)Inspecție vizuală și funcționalăSistem care nu funcționează corespunzător/defectXX 
  9.9.Elemente de informare (dacă au fost prevăzute de producător) (X)Inspecție vizualăa) Element lipsă, cu mesaj eronat sau ilizibilX  
  b) Neconforme cu cerințeleXX 
  9.10. Cerințe privind transportul copiilor
  9.10.1.UșiInspecție vizualăSiguranța ușilor neconformă cu cerințele privind acest mod de transportXX 
  9.10.2.Semnalizare și echipamente specialeInspecție vizualăSemnalizare sau echipamente speciale lipsă sau neconforme cu cerințeleXX 
  9.11. Cerințe privind transportul persoanelor cu handicap
  9.11.1.Stare, fixare și funcționare uși, rampe și elevatoareInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare defectuoasăXX 
  b) Uși, rampe, elevatoare deteriorate, nesigure sau fixate necorespunzătorXX 
  c) Elemente de comandă a ușilor, elevatoarelor și a rampelor defecteXX 
  d) Dispozitive de avertizare defecteXX 
  e) Neconforme cu cerințeleXX 
  9.11.2.Stare, fixare dispozitive de reținere scaune cu rotileInspecție vizuală și funcționalăa) Funcționare defectuoasăXX 
  b) Dispozitive deteriorate/nesigure sau fixate necorespunzătorXX 
  c) Elemente de comandă necorespunzătoare/lipsăXX 
  d) Neconforme cu cerințeleXX 
  9.11.3.Echipament special de semnalizareInspecție vizuală și funcțională (dacă este cazul)Echipament necorespunzător/lipsă sau nu corespunde cerințelorXX 
  9.12. Alte echipamente speciale (X)
  9.12.1.Instalații de preparare a hraneiInspecție vizualăa) Instalație neconformă cu cerințeleXX 
  b) Instalație deteriorată astfel încât devine periculoasă utilizarea ei X 
  9.12.2.Instalație sanitarăInspecție vizualăInstalația sanitară deteriorată/defectăXX 
  9.12.3.Alte dispozitive (de exemplu sisteme audio-video)Inspecție vizualăInstalația defectă/poziționată necorespunzătorXX 
  (X) Elemente legate de starea vehiculului și utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică periodică
  10. ALTE VERIFICĂRI
  10.1.Vehicul în ansambluInspecție vizuală sau prin utilizarea unui echipament adecvata) Reparații sau modificări necorespunzătoare ale oricărei componente a vehicululuiXXX
  b) Orice defect suplimentar constatat ce ar putea afecta siguranța circulației pe drumurile publiceXXX
  E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat(1) Reparație sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparație sau modificare cu efecte negative asupra siguranței rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomologate sau necertificate)(2) 48 % pentru vehiculele care nu sunt datate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991(3) 45 % pentru vehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988(4) 43 % pentru semiremorci și remorcile cu proțap înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988(5) 22 % pentru vehiculele din categoriile N(1), N(2) și N(3) DMi (defect minor) - defecțiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranței rutiere și protecției mediului, precum și alte neconformități minore (inclusiv în ceea ce privește identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecțiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timp DMa (defect major) - defecțiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranței rutiere (inclusiv în ceea ce privește ceilalți participanți la trafic) și asupra protecției mediului, precum și alte neconformități majore (inclusiv în ceea ce privește identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permisă în funcție de prevederile legislației privind circulația pe drumurile publice DP (defect periculos) - defecțiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranța rutieră. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publice În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa și/sau DP) încadrarea ține cont de despărțirea acestora pe grupe realizată prin semnul "/". În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa și/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcție de gravitatea lor în funcție de definițiile specifice. Prescurtări utilizate în tabel: CI - certificat de înmatriculare CO - oxid de carbon CIV - cartea de identitate a vehiculului HC - hidrocarburi total ITP - inspecție tehnică periodică GNC - gaz natural comprimat (instalație de alimentare cu GNC) GPL - gaz petrolier lichefiat (instalație de alimentare cu GPL) MTMA - masa totală maximă autorizată (masa maximă tehnic admisibilă) Categoriile M(1), M(2), M(3), N(1), N(2), N(3), O(1), O(2), O(3), O(4) sunt definite în reglementările RNTR 2
   +  Anexa nr. 3 (ANEXA nr. 4 la reglementări) Raport de inspecție tehnică periodică pentru categoria L Date identificare vehicul Serie CIV ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ ┌──────────────────────┬──────────┐ │ │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │Cod │ Matcă │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ │tranzacție........... │ folie │ ├──────────────────────┤ │ │ITP este valabil │ │ Număr de identificare (VIN) │până la .../.../..... │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ └──────────────────────┴──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ Acest vehicul a fost prezentat la ITP de către: > Număr de înmatriculare și dată Dl(dna) ....................................... ............/............................. Adresa ........................................ > Marcă și tip Act identitate Serie ........ Nr............... .......................................... care cunoaște și este de acord cu condițiile de > Categorie efectuare a ITP impuse de legislația națională. ................/......................... Semnătură ............................ > Număr de omologare (registru) ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Defecte constatate └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ────────────────────────────────────────────────────── > Cod și serie motor ................../........................ ────────────────────────────────────────────────────── > Culoare ........................................... ────────────────────────────────────────────────────── > Serie ataș ........................................... ────────────────────────────────────────────────────── > Număr kilometri ................../........................ ────────────────────────────────────────────────────── Rezultat ITP la data ● Bun tehnic ....../.../......... ────────────────────────────────────────────────────── ● Bun tehnic cu DMi ....../.../......... ● Respins ....../.../......... ────────────────────────────────────────────────────── Răspuns RAR după înregistrarea datelor ────────────────────────────────────────────────────── Cod tranzacție R1.......................... ────────────────────────────────────────────────────── Cod tranzacție R2.......................... ────────────────────────────────────────────────────── REINSPECȚIE DA [] NU [] Sfârșit timp așteptare pentru REINSPECȚIE ────────────────────────────────────────────────────── Oră și minut .............................. Observații: ............................... ────────────────────────────────────────────────────── ........................................... ........................................... ────────────────────────────────────────────────────── ........................................... Acest vehicul a fost inspectat la: Operator economic/Persoană autorizată Cod SITP Această secțiune va fi completată de inspectorul RAR ................................./......... de către inspector SITP: Vehiculul a fost reinspectat de către inspectorul RAR Nume și prenume Semnătura și Ștampila Nume și prenume Semnătură 1)......................................... 1).................................................. 2)......................................... 2)..................................................1) ATENȚIE! În cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice pentru remedierea defectelor, se va efectua o nouă inspecție tehnică periodică completă2) Dacă o reinspecție este anunțată, trebuie ca vehiculul să rămână în incinta SITP, iar inspectorul tehnic are obligația să pună la dispoziție vehiculul și actele acestuia. SITP și inspectorul trebuie să asigure toate condițiile pentru efectuarea reinspecției de către inspectorul RAR3) Defectarea vehiculului în timpul inspecției tehnice periodice, datorată viciilor ascunse, nu implică răspunderea SITP4) Emisiile poluante nu se măsoară Planul operațiunilor pentru inspecția tehnică periodică la categoria L DMi DMa DP DMi DMa DP DMi DMa DP 0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL 4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE 5.3. Suspensie 0.1. a b c d [] [] ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5.3.1.a b c d e [] [] 0.2. a b c d e f g [] 4.1. Faruri 5.3.2.a b c d [] [] 1. SISTEM DE FRÂNARE 4.1.1.a b c d e f g h i [] [] 5.3.3.a b c [] [] 1.1. Stare mecanică și funcționare 4.1.2.a b [] 5.3.4. [] 1.1.1. a b c [] [] 4.1.3.a b c [] 6. CADRU (ȘASIU) ȘI ELEMENTE ATAȘATE 1.1.2. a b c d [] [] 4.1.4.a b c [] ȘASIULUI (INCLUSIV ATAȘ) 1.1.3. a b c d e [] 4.1.5.a b [] 6.1. Șasiu sau cadru și elemente 1.1.4. a b c d e f g [] [] [] 4.2. Lămpi de poziție față și spate atașate 1.1.5. a b c d e [] [] 4.2.1.a b c d [] [] 6.1.1. a b c d [] [] 1.1.6. a b c d e f [] [] [] 4.2.2.a b [] 6.1.2. a b c d [] [] 1.1.7. a b c [] [] 4.2.3.a b c d [] [] 6.1.3. a b c d e f g h [] [] 1.1.8. a b c d e f [] [] 4.3. Lămpi de frânare 6.1.4. [] [] 1.1.9. a b c d e f g h i [] [] 4.3.1.a b c d [] [] 6.1.5. a b c [] [] [] 1.1.10.a b c d e [] [] [] 4.3.2.a b [] 6.1.6. a b c d e f g [] [] [] 1.1.11.a b c d [] [] 4.3.3.a b c d [] 6.1.7. a b c d e f g h i j [] [] [] 1.1.12.a b c [] [] 4.4. Lămpi indicatoare de direcție k l m n o p r s t 1.2. Performanță și eficacitate frână și de avarie 6.1.8.a b [] [] de serviciu 4.4.1.a b c d [] [] 6.2. Caroserie 1.2.1.a b c d e f [] [] 4.4.2.a b [] 6.2.1.a b c d e f g h [] [] 1.2.2. [] 4.4.3.a b c d [] 6.2.2.a b c d [] [] 1.3. Performanță și eficacitate frână 4.4.4. [] 6.2.3.a b c d [] [] de securitate 4.5. Faruri și lămpi de ceață 6.2.4.a b c [] [] 1.3.1.a b c d e f [] [] [] 4.5.1.a b c d [] [] 6.2.5.a b c [] [] 1.3.2. [] 4.5.2.(X) [] 6.2.6.a b c d e [] [] 1.4. Performanță și eficacitate frână 4.5.3.a b [] 6.2.7. [] [] de staționare 4.5.4.a b c d [] 6.2.8.a b [] 1.4.1.a b c [] [] [] 4.6. Lămpi de mers înapoi 6.2.9.a b c [] [] 1.4.2. [] 4.6.1.a b c d [] [] 7. ALTE ECHIPAMENTE 1.5.a b c d e [] 4.6.2.a b c d [] 7.1.a b c d e f g [] [] 2. SISTEM DE DIRECȚIE 4.6.3.a b [] 7.2.a b [] []