REGULAMENT din 29 octombrie 2004 (*actualizat*)privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare(actualizat până la data de 10 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008; RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008; ORDINUL nr. 257/C din 21 ianuarie 2009; ORDINUL nr. 1.884/C din 8 iulie 2009; ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008, la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conţinut:"Art. 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la: a) Abrogată.------------Lit. a) a art. 1 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. b) acordarea gradelor profesionale şi avansarea în funcţii; c) condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul sistemului administraţiei penitenciare.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2007.  +  Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 4Abrogat.------------Art. 4 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Capitolul IIOrganizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacanteAbrogat.------------Cap. II a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Secţiunea I Activităţi premergătoareAbrogată.------------Secţiunea I din cap. II a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Secţiunea a II-a Desfăşurarea concursurilorAbrogată.------------Secţiunea a II-a a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 15Abrogat.------------Art. 15 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 16^1Abrogat.------------Art. 16^1 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 20Abrogat.------------Art. 20 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 21Abrogat.------------Art. 21 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 22Abrogat.------------Art. 22 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Secţiunea a III-a Notarea probelor şi comunicarea rezultatelorAbrogată.------------Secţiunea a III-a a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 24Abrogat.------------Art. 24 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 25Abrogat.------------Art. 25 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 26Abrogat.------------Art. 26 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 27Abrogat.------------Art. 27 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 28Abrogat.------------Art. 28 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 29Abrogat.------------Art. 29 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 30Abrogat.------------Art. 30 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 33Abrogat.------------Art. 33 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 34Abrogat.------------Art. 34 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 35Abrogat.------------Art. 35 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 36Abrogat.------------Art. 36 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 37Abrogat.------------Art. 37 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 38Abrogat.------------Art. 38 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Capitolul III Avansarea în funcţii de execuţie, grad profesional şi categorie  +  Articolul 39Abrogat.------------Art. 39 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 40Abrogat.------------Art. 40 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 41 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 41 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. (2) Pentru încadrarea în funcţii având acelaşi coeficient de ierarhizare sau mai mic ori la structuri inferioare celor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici nu se organizează concurs sau examen.  +  Articolul 42Abrogat.------------Art. 42 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 43Abrogat.------------Art. 43 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 44Gradele profesionale se acordă funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea condiţiilor legale, în cadrul categoriilor corespunzătoare nivelului studiilor, după cum urmează: a) la îndeplinirea termenului; b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar; c) în tot cursul anului pentru funcţionarii publici încadraţi direct din afara sistemului administraţiei penitenciare şi în situaţia trecerii agenţilor din sistemul penitenciar în corpul ofiţerilor, prin concurs.  +  Articolul 45 (1) Funcţionarilor publici încadraţi în sistemul penitenciar direct din afara sistemului administraţiei penitenciare, în funcţii cu specialităţi prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care au lucrat înainte de încadrare în asemenea specialităţi li se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitate, astfel:A. Ofiţeri:● la un stagiu de până la 4 ani - subinspector;● la un stagiu între 4 şi 7 ani - inspector;● la un stagiu între 7 şi 10 ani - inspector principal;● la un stagiu între 10 şi 14 ani - subinspector-şef;● la un stagiu de peste 14 ani - inspector-şef.B. Agenţi:● la un stagiu de până la 5 ani - agent;● la un stagiu între 5 şi 10 ani - agent principal;● la un stagiu între 10 şi 15 ani - agent-şef adjunct;● la un stagiu de peste 15 ani - agent-şef. (2) Funcţionarilor publici, ofiţeri sau agenţi, încadraţi în sistemul penitenciar din alte sectoare de activitate sau comune sectorului bugetar, în funcţii prevăzute cu alte specialităţi decât cele dobândite în urma absolvirii studiilor, li se acordă primul grad. Fac excepţie cei care au promovat examenul de trecere în corpul ofiţerilor. (3) Agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare li se acordă gradul profesional de ofiţer, după promovarea concursului, în raport cu vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, astfel:- la o vechime de până la 5 ani - subinspector;- la o vechime între 5 şi 10 ani - inspector;- la o vechime între 10 şi 15 ani - inspector principal;- la o vechime între 15 şi 20 de ani - subcomisar;- la o vechime de peste 20 de ani - comisar.------------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 257/C din 21 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 3 februarie 2009. (4) Ofiţerilor şi agenţilor încadraţi prin concurs în sistemul penitenciar, care sunt cadre militare în rezervă, li se acordă gradul profesional echivalent gradului militar avut în rezervă, potrivit prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2007. (5) Ofiţerilor şi agenţilor prevăzuţi la alin. (3) li se ia în calcul, în vederea stabilirii stagiului minim în grad pentru acordarea gradului profesional următor, şi perioada scursă de la ultima avansare până la data dobândirii calităţii de cadru militar în rezervă.------------Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2007.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 47 (1) În vederea acordării gradului profesional de inspector general candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Fac excepţie cei prevăzuţi la art. 26 alin. (2) din Legea nr. 293/2004. (2) Examenul pentru obţinerea gradelor profesionale prevăzute la alin. (1) se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5. (3) Pot participa la examen candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au recomandarea şefilor ierarhici înscrisă în evaluarea anuală de serviciu; b) deţin gradul profesional de inspector-şef principal şi au împlinit stagiul minim în acest grad profesional; c) au fost evaluaţi în ultimii 3 ani premergători celui în care susţin examenul cu cel puţin calificativul "foarte bun".  +  Articolul 48Avansarea în gradul profesional următor se face la împlinirea stagiului minim.  +  Articolul 49Pot fi avansaţi în gradul următor, la împlinirea stagiului minim, funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit stagiul minim; b) sunt apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului în grad cu calificativul "foarte bun" sau "excepţional"; c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deţinut; d) au absolvit studiile prevăzute de lege.  +  Capitolul IV Modificarea raporturilor de serviciu  +  Secţiunea I Delegarea, detaşarea şi trecerea temporară în altă muncă  +  Articolul 50 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi delegaţi pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. (2) Delegarea personalului prevăzut la alin. (1) pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia. (3) Delegarea efectuată în condiţiile alin. (1) şi (2) se dispune în interesul unităţii, prin decizie emisă conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, cu respectarea drepturilor de care aceştia beneficiază potrivit legii. (4) Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia şi salariul, iar Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate unde cel în cauză este încadrat sunt obligate să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare.  +  Articolul 51Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.  +  Articolul 52 (1) Detaşarea se dispune în interesul unităţii în care urmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris. (2) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a funcţionarului public corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie detaşat. (3) Funcţionarul public poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea; d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare; e) este singurul întreţinător în familie; f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.  +  Articolul 53 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi trecuţi temporar în altă muncă, fără acordul acestora, în caz de forţă majoră, ca măsură de protecţie a acestora ori ca sancţiune disciplinară, potrivit legii. (2) Prin forţă majoră se înţelege ansamblul situaţiilor imprevizibile şi insurmontabile şi care afectează desfăşurarea corespunzătoare a sarcinilor şi misiunilor specifice Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate. (3) Trecerea temporară în altă muncă ca măsură de protecţie a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare poate fi dispusă în următoarele situaţii: a) pentru a înlătura un pericol direct, imediat ori iminent, prin care poate fi afectată viaţa sau integritatea funcţionarului public, şi care nu poate fi înlăturat prin alte mijloace legale; b) când este afectată starea de sănătate fizică ori psihică a funcţionarului public, constatată şi evaluată medical şi/sau psihologic; c) alte situaţii determinate de raporturile de muncă, care pot afecta imaginea funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare ori a instituţiei din care face parte. (4) Trecerea temporară în altă muncă poate fi dispusă ca sancţiune disciplinară în condiţiile prevăzute de art. 62 lit. d) din Legea nr. 293/2004. (5) Trecerea temporară în altă muncă se dispune, după caz, de către ministrul justiţiei, directorul general sau directorii unităţilor subordonate, potrivit competenţelor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 293/2004.  +  Secţiunea a II-a Punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 54 (1) În cazul în care împotriva funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare s-a început urmărirea penală, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită. (2) Pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este pus la dispoziţie. Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unităţii şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, şi de celelalte drepturi prevăzute în statut.  +  Articolul 55 (1) Punerea la dispoziţie se decide conform competenţelor. (2) Punerea la dispoziţie operează până la identificarea unor funcţii corespunzătoare în vederea numirii, în condiţiile legii.  +  Articolul 56Raporturile de serviciu se suspendă de drept sau la iniţiativa funcţionarului public.  +  Articolul 57Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu intervine când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:- este desemnat de către o autoritate sau instituţie publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României şi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale pentru perioada respectivă;- desfăşoară activitate sindicală pentru care este precizată suspendarea în condiţiile legii;- este arestat preventiv;- se află în concediu de maternitate, în condiţiile legii;- se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii;- efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv;- forţă majoră;- carantină în condiţiile legii;- este dispărut, dispariţia fiind constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;- în alte cazuri expres prevăzute de lege.  +  Articolul 58 (1) În cazul suspendării de drept a raporturilor de serviciu, funcţionarul public este obligat să depună diligenţele necesare predării legitimaţiei de serviciu, armamentului şi celorlalte bunuri din dotare pe care le deţine asupra sa. (2) Pe timpul suspendării de drept, funcţionarul public nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în Legea nr. 293/2004.  +  Articolul 59 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de suspendare de drept, funcţionarul public este obligat să îl informeze în scris pe directorul unităţii despre acest fapt. (2) Directorul unităţii are obligaţia să asigure în termen de 5 zile condiţiile necesare reluării activităţii de către funcţionarul public.  +  Articolul 60 (1) Raportul de serviciu se suspendă la cererea motivată, din iniţiativa funcţionarului public, în următoarele situaţii:- concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;- concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;- desfăşurarea unor activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale din proprie iniţiativă. (2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea. Cererea va fi însoţită de documente justificative în măsură să confirme existenţa situaţiei pentru care se solicită suspendarea.  +  Articolul 61Suspendarea sau reluarea activităţii, după caz, a raporturilor de serviciu se constată şi se aprobă prin ordin sau decizie, potrivit competenţelor.  +  Articolul 62 (1) Pe perioada suspendării raportului de serviciu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. (2) Ocuparea acestui post se face pe o perioadă determinată, de un alt funcţionar public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (3) În situaţia în care nu există funcţionari publici să îndeplinească cerinţele specifice, postul va fi ocupat în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă egală cu perioada suspendării raporturilor de serviciu.  +  Capitolul V Încetarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 63Cauzele şi condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 293/2004, după cum urmează: demisie, transfer*), eliberare din funcţie, destituire din funcţie, pensionare în condiţiile legii, deces.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conţinut:"Art. 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."  +  Articolul 64*) (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi transferaţi în interesul serviciului sau, la cererea acestora, între unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare ori în afara acestuia. (2) Transferul se poate face într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului. (3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat. (4) În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcţionarul public transferat are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile. (5) Plata acestor drepturi se suportă de unitatea la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conţinut:"Art. 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."  +  Articolul 65*) (1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, directorul unităţii interesate din alte structuri de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională solicită acordul conducătorului instituţiei din care face parte funcţionarul public. (2) Pentru efectuarea transferului la cerere, funcţionarul public se adresează în scris instituţiei unde doreşte să se transfere. (3) Cererea, după obţinerea acordului de principiu al instituţiei unde doreşte să se transfere, se înaintează de cel în cauză, pe cale ierarhică, directorului general sau ministrului justiţiei, după caz.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conţinut:"Art. 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."  +  Articolul 66*) (1) Competenţa aprobării transferului revine, după caz: a) ministrului justiţiei, prin ordin pentru transferul funcţionarilor publici cu grade de ofiţeri din afara sistemului penitenciar, precum şi al directorilor de penitenciare; b) directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin decizie pentru transferul funcţionarilor publici între unităţile sistemului penitenciar şi al agenţilor în şi din afara sistemului penitenciar. (2) Decizia sau ordinul de transfer se întocmeşte de către Direcţia resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (3) Data perfectării transferului se prevede expres în cuprinsul deciziei sau ordinului de transfer, după caz. (4) Copia deciziei sau a ordinului de transfer se clasează în dosarul personal.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conţinut:"Art. 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."  +  Articolul 67Raporturile de serviciu încetează de drept în următoarele situaţii: a) la data decesului funcţionarului public; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public; c) la data expirării termenului pentru care a fost numit în funcţia publică, care a fost exercitată cu caracter temporar; d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public; e) când funcţionarul public a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă cu executarea pedepsei; f) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus interdicţia; g) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 68Abrogat.------------Art. 68 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 69Abrogat.------------Art. 69 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 70Abrogat.------------Art. 70 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 71Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare, măsurile dispuse în baza acestuia fiind stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 72Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1────────la regulament──────────────Abrogată.------------Anexa 1 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Anexa 2────────la regulament──────────────Abrogată.------------Anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Anexa 3────────la regulament──────────────Abrogată.------------Anexa 3 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Anexa 4────────la regulament──────────────Abrogată.------------Anexa 4 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Anexa 5METODOLOGIE 29/10/2004