HOTĂRÂRE nr. 155 din 13 martie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 2, la punctul I, numărul curent 2 se abrogă.4. La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 451 de posturi."5. La anexa nr. 2, la punctul II, după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  "1^1. Biblioteca Naţională a României Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
  6. La anexa nr. 2, la punctul II, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-44 pot utiliza un număr maxim de 6.104 de posturi."PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Claudia Boghicevicip. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 155.
   +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)                ┌──────────────────────────────────────────────────────┐                │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ │                │ A MINISTERULUI CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL │                └──────────────────────────────────────────────────────┘    Numărul maxim de posturi = 141    (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)                                   ┌──────────┐                                   │ │┌──────────────────────────────────┤ MINISTRU ├───────────────────────────────┐│ ┌───────┬───┤ │ ││ │CABINET│ ├────┬─────┤ ││ └───────┘ │ │ │ ││ ┌────────────┤ │ ├───────────┐ ││ │SECRETAR DE │ │ │SECRETAR DE│ ││ │ STAT │ │ │ STAT │ ││ └────────────┘ │ └───────────┘ ││ ┌────────────────────┐ │ ││ │ UNITATE DE │ │ ┌────────────────────┐ │├─┤ MANAGEMENT A │ │ │CONSILIER DIPLOMATIC├──┤│ │ PROIECTULUI │ │ │ │ ││ └────────────────────┘ │ └────────────────────┘ ││ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ ││ │ DIRECŢIA RELAŢII │ │ │ DIRECŢIA PATRIMONIU├──┤├─┤ INTERNAŢIONALE ŞI │ │ │ CULTURAL │ ││ │INTERCULTURALITATE │ │ └────────────────────┘ ││ └────────────────────┘ │ ┌────────────────────┐ ││ ┌────────────────────┐ │ │ BIROUL CULTURĂ ├──┤│ │SERVICIUL LEGISLATIV│ │ │SCRISĂ, BIBLIOTECĂ │ │├─┤ ŞI RELAŢIA CU │ │ └────────────────────┘ ││ │ PARLAMENTUL │ │ ┌────────────────────┐ ││ └────────────────────┘ │ │ BIROUL ARTELE │ ││ ┌────────────────────┐ │ │ SPECTACOLULUI, ├──┤├─┤ SERVICIUL JURIDIC │ │ │ CINEMATOGRAFIEI, │ ││ └────────────────────┘ │ │ AUDIOVIZUAL │ ││ ┌────────────────────┐ │ └────────────────────┘ ││ │CORPUL DE CONTROL AL│ │ ┌────────────────────┐ │├─┤ MINISTRULUI*) │ │ │MONUMENTE DE FOR │ ││ └────────────────────┘ │ │PUBLIC ŞI ARHITECTU-├──┤│ ┌────────────────────┐ │ │RĂ CONTEMPORANĂ*) │ │├─┤ AUDIT PUBLIC │ │ └────────────────────┘ ││ │ INTERN*) │ │ ┌────────────────────┐ ││ └────────────────────┘ │ │AFACERI EUROPENE*) ├──┤│ ┌────────────────────┐ │ │ │ │└─┤ COMUNICARE ŞI │ │ └────────────────────┘ │  │ RELAŢII PUBLICE │ │ ┌────────────────────┐ │  └────────────────────┘ │ │ INFORMAŢII │ │                                        │ │ CLASIFICATE*) ├──┘                                        │ └────────────────────┘                                ┌───────┴────────┐                                │SECRETAR GENERAL│                                └────┬───────────┘                                     │                                     │ ┌────────────────┐                                     ├──┤SECRETAR GENERAL│                                     │ │ ADJUNCT │                                     │ └────────────────┘                                     │ ┌────────────────┐                                     │ │DIRECŢIA BUGET, │                                     ├──┤ FINANŢE │ ┌─────────┐                                     │ │CONTABILITATE │ │ACHIZIŢII│                                     │ └────────────────┘ ┌─┤PUBLICE*)│                                     │ ┌──────────────────┐ │ └─────────┘                                     │ │DIRECŢIA ACHIZIŢII│ │                                     ├──┤ PUBLICE ŞI ├─┤ ┌─────────────┐                                     │ │ ADMINISTRATIV │ │ │ADMINISTRATIV│                                     │ └──────────────────┘ └─┤ ARHIVĂ II*) │                                     │ │ │                                     │ └─────────────┘                                     │ ┌─────────────────────┐                                     │ │DIRECŢIA MANAGEMENTUL│                                     ├──┤RESURSELOR UMANE ŞI │                                     │ │ DIALOG SOCIAL │                                     │ └─────────────────────┘                                     │ ┌─────────────────────┐                                     │ │SERVICIUL MANAGEMENT │                                     └──┤CULTURAL, STRATEGII │                                        │ŞI POLITICI PUBLICE │                                        └─────────────────────┘_________    *) Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei       în vigoare, prin Ordin al ministrului._______