DECIZIE nr. 62 din 7 martie 2012privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START
EMITENT
  • AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 14 martie 2012    Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie._________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Agenţiei pentru ImplementareaProiectelor şi Programelor pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii,Cristian HaiducBucureşti, 7 martie 2012.Nr. 62.  +  AnexăPROCEDURA 07/03/2012