HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul administraţieişi internelor,Gabriel BercaMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 6 martie 2012.Nr. 118.  +  AnexăSTATUT 06/03/2012