HOTĂRÂRE nr. 97 din 28 februarie 2012pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 2 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează1. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor este de 758, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. La anexa nr. 1, menţiunea referitoare la numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi: 758, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului".3. La anexa nr. 2 punctul 1, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.750, din care:- Garda Naţională de Mediu - 953 de posturi;- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.169 de posturi, din care 1.928 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi;- inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului funcţionează cu un număr maxim de 2.169 de posturi."2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este de 241, inclusiv demnitarii şi personalul din cadrul cabinetului preşedintelui, iar pentru agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului este de 1.928 de posturi."  +  Articolul IIIÎn anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, la articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» este de 171."  +  Articolul IVMăsurile stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:───────────────Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 28 februarie 2012.Nr. 97._________