HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997    În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii; b) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; c) stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor; d) urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Actualizarea şi gestionarea reglementărilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor, Mircea CiumaraMinistrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuBiroul Roman de Metrologie LegalăŞtefan Ocneanu,director general  +  Anexa 1REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 2REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 3REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 4REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 5REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 6REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 7REGULAMENT 21/11/1997