HOTĂRÂRE nr. 763 din 21 noiembrie 1997privind trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 2 decembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a bunurilor devenite proprietate de stat, în temeiul Sentinţei penale definitive nr. 1/1989 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, prin care s-a dispus confiscarea totală a averii condamnaţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, şi aflate în custodia acestei regii, potrivit inventarului şi evaluării efectuate în perioada 11 februarie - 10 iunie 1992.În scopul arătat la alin. 1, bunurile confiscate vor fi supuse inventarierii şi evaluării actuale. Evaluarea se va efectua de o comisie compusa din câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Oficiului Concurentei, Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi un expert în evaluări - persoana fizica sau persoana juridică - selecţionat prin concurs.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor care trec în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se va face pe baza procesului-verbal întocmit de executorii judecătoreşti de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti şi subscris de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 3Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, prin organele de specialitate, şi Oficiul Concurentei vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Valeriu Stoica p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ionut Costea,secretar de statMinistru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Opris-----------------