RECTIFICARE nr. 2.119/C din 17 octombrie 2011referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.119/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 27 februarie 2012    La Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.119/C/2011 pentru completarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 24 octombrie 2011, se face următoarea rectificare:- la art. I (cu referire la art. 53^1 din regulament), în loc de: "Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi..." se va citi: "Dispoziţiile prezentului regulament privind avansarea în funcţie şi trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor se aplică în mod corespunzător şi...".------