ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997    Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,în temeiul prevederilor art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 şi art. 64 lit. d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, Ordinului nr. 125/1996 secţiunea 5 pct. 5.4., 5.5. şi 5.6. şi secţiunea 8 pct. 8.1. şi 8.2. al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, care a aprobat Procedura de reglementare a activităţilor economico-sociale cu impact asupra mediului,Hotărârii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:1. Se aprobă reglementarea privind evaluarea poluarii mediului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Departamentul protecţiei mediului prin Direcţia strategii şi reglementări pentru protecţia mediului răspunde de aplicarea prevederilor prezentului ordin şi de instruirea periodică în mod unitar a personalului din cadrul unităţilor teritoriale, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare.3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Ioan Oltean  +  AnexăREGLEMENTARI 03/11/1997