ORDIN nr. 180 din 23 februarie 2012privind completarea anexei nr. 2 "Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice de sănătate nr. R.L. 1.504/2012,având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, se completează după cum urmează:- După poziţia 30 "MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml 6.000 fiole 1 ml" se introduc două noi poziţii, poziţiile 30^1 şi 30^2, cu următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajulCantitatea necesară
    "301MORPHYNUMCompr. film., de 10 mg84.000
    302MORPHYNUMCompr. film., de 20 mg140.000"
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Cristian Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 23 februarie 2012.Nr. 180.-------