ORDIN nr. 177 din 7 februarie 2012privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 177 din 7 februarie 2012
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 81 din 13 februarie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012  În baza:- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul 1Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuPreşedintele Institutului Naţional de StatisticăVergil Voineagu  +  Anexa LISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şicompletează Clasificarea ocupaţiilor dinRomânia - nivel de ocupaţie (şase caractere)
  1. Arbitru de fotbal codul - 342216
  2. Agent de turism pentru circuite tematice codul - 422111
  3. Asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor codul - 211445
  4. Cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor codul - 211444
  5. Consilier vânzări bijuterii şi ceasuri codul - 332204
  6. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii medii) codul - 325726
  7. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare) codul - 226308
  8. Coordonator producţie RTV codul - 215316
  9. Director centru judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) codul - 235919
  10. Director club sportiv şcolar codul - 134508
  11. Director de departament ticketing codul - 143918
  12. Evaluator bunuri culturale codul - 241267
  13. Evaluator de evaluatori codul - 242409
  14. Evaluator de furnizori şi programe de formare codul - 242408
  15. Evaluator extern codul - 242410
  16. Expert în monitorizarea comportării construcţiilor codul - 214236
  17. Expert/specialist în parteneriat public-privat codul - 242221
  18. Gemolog codul - 241266
  19. Hidrogeolog codul - 211446
  20. Iluzionist de circ codul - 516912
  21. Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale codul - 235921
  22. Jurnalist TV (studii medii) codul - 264224
  23. Jurnalist TV (studii superioare) codul - 264225
  24. Jurnalist TV senior codul - 264226
  25. Laborant pentru construcţii de drumuri şi construcţii civile codul - 711104
  26. Maestru magician codul - 265445
  27. Maistru bijutier codul - 731311
  28. Manager de întreprindere socială codul - 112036
  29. Manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente codul - 325728
  30. Mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte codul - 723311
  31. Operator fabricaţie flux codul - 821106
  32. Pirotehnician codul - 754204
  33. Prestidigitator codul - 516911
  34. Producător delegat TV codul - 265441
  35. Producător executiv TV codul - 134918
  36. Producător general codul - 112037
  37. Producător teren (studii medii) codul - 265444
  38. Producător teren (studii superioare) codul - 265443
  39. Producător TV codul - 265442
  40. Referent protocol aeroportuar codul - 432343
  41. Responsabil industrializare produs codul - 121916
  42. Responsabil produs codul - 122109
  43. Responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor codul - 214234
  44. Specialist arii protejate codul - 213306
  45. Specialist în e-Afaceri codul - 251301
  46. Specialist în economia socială codul - 341206
  47. Specialist în e-Guvernare codul - 251302
  48. Specialist în e-Media codul - 251303
  49. Specialist în e-Sănătate codul - 251304
  50. Specialist în urmărirea comportării construcţiilor codul - 214235
  51. Specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule (studii medii) codul - 325727
  52. Şef grup funcţional tehnic codul - 121917
  53. Şef linie fabricaţie codul - 121915
  54. Şef proces fabricaţie codul - 121913
  55. Şef secţiune tehnică codul - 121914
  56. Tehnician platou codul - 311920
  Se modifică denumirea ocupaţiei cod 221108 din "medic medicină în familie" în "medic medicină de familie".Se modifică denumirea ocupaţiei cod 261205 din "magistrat consultant" în "asistent judiciar".Se rectifică codul ocupaţiei "inspector general vânătoare" din 121103 în 131103.Se rectifică codul ocupaţiei "expert inginer metalurg" din 214707 în 214607.Se rectifică codul ocupaţiei "cercetător în turnarea metalelor" din 214944 în 214644.Se rectifică codul ocupaţiei "mercantizor" din 322402 în 332402.Se mută ocupaţia "expert tehnic extrajudiciar" din grupa majoră 3 "Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialişti în diverse domenii de activitate" şi va avea codul 214951.Se mută ocupaţia "consilier de probaţiune" din grupa de bază 2612 "Magistraţi" în grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261921.Se mută ocupaţia "inspector de probaţiune" din grupa de bază 2612 "Magistraţi" în grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261922.Se mută ocupaţia "administrator societate comercială" din grupa de bază 2149 "Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" şi va avea codul 242111.Se radiază ocupaţia "inspector justiţie", cod 261902.Se radiază ocupaţia "consilier de justiţie", cod 261904.Se radiază ocupaţia "referent de specialitate în justiţie", cod 261905.Se radiază ocupaţia "inspector general judecătoresc", cod 261907.Se radiază ocupaţia "inspector general notarial", cod 261908.Se radiază ocupaţia "inspector general penitenciare", cod 261909.Se radiază ocupaţia "conducător carte funciară", cod 341102.Se radiază ocupaţia "grefier dactilograf (curte de apel, tribunal, judecătorie)", cod 341109.Se radiază ocupaţia "videojurnalist" de la codul 216608, care se regăseşte cu aceeaşi denumire la codul 265436.Se radiază ocupaţia "fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet" de la codul 343105, care se regăseşte cu denumirea "fotograf" la codul 343101 şi cu denumirea "tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet" la codul 352134.-------