ORDIN nr. 1.670/3.106/2011pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.670 din 9 decembrie 2011
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Nr. 3.106 din 25 ianuarie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare nr. R.L. 3.806/2011,în temeiul prevederilor:– Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 și 671 bis din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 4 se introduc curriculumurile de pregătire în rezidențiat pentru următoarele specialități a căror durată de pregătire a fost redusă începând cu seria de rezidenți noiembrie 2010: alergologie și imunologie clinică, anatomie patologică, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, chirurgie toracică, dermatovenerologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, endocrinologie, epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă, gastroenterologie, genetică medicală, geriatrie și gerontologie, hematologie, igienă, medicină de laborator, medicină legală, medicină sportivă, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ortopedie și traumatologie, otorinolaringologie, pneumologie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radiologie-imagistică medicală, radioterapie, recuperare, medicină fizică și balneologie și reumatologie, conform anexei nr. 1.2. La anexa nr. 4 se introduce curriculumul de pregătire în specialitatea pediatrie, valabil începând cu seria de rezidenți noiembrie 2011, conform anexei nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
   +  Anexa nr. 1-2ANEXA 09/12/2011