HOTĂRÂRE nr. 726 din 7 noiembrie 1997privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "97-4-1833 Pst"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 24 noiembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "97-4-1833 Pst", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Victor BabiucMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara-------