HOTĂRÂRE nr. 701 din 7 noiembrie 1997privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Sucursalei C.E.C. Alba", judeţul Alba
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 noiembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Sucursalei C.E.C. Alba", judeţul Alba, prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din sursele proprii ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni.---------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraPreşedintele Casei de Economiişi Consemnaţiuni,Camenco Petrovici------------------