HOTĂRÂRE nr. 52 din 25 ianuarie 2012privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din municipiul Botoşani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea următoarelor unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, al căror management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Botoşani: a) Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Botoşani, str. George Enescu nr. 6; b) Spitalul de Copii Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Mihai Eminescu nr. 12; c) Spitalul de Psihiatrie Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 16. (2) Desfiinţarea unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestora în structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 11, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Botoşani.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 67, 68 şi 69 de la rubrica "Judeţul Botoşani" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministruladministraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 52.-----