HOTĂRÂRE nr. 28 din 18 ianuarie 2012privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Prahova şi Buzău
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Plopeni, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Plopeni, Str. Republicii nr. 8, judeţul Prahova, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Plopeni, precum şi a Spitalului de Boli Cronice Pătârlagele, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Pătârlagele, str. A.I. Cuza nr. 16, judeţul Buzău, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pătârlagele.  +  Articolul 2 (1) Componentele bazei materiale ale Centrului de Sănătate Plopeni, achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua şi a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare, se dau în administrarea următoarelor unităţi sanitare publice, care le vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de direcţia de sănătate publică a judeţului, în numele statului, şi de unitatea respectivă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, după cum urmează: a) Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna; b) Spitalul Orăşenesc Sinaia; c) Spitalul Orăşenesc Băicoi; d) Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte. (2) Componentele bazei materiale ale Spitalului de Boli Cronice Pătârlagele, achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua şi a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea Spitalului de Boli Cronice Pătârlagele, se dau în administrarea Spitalului Orăşenesc Nehoiu, unitate sanitară publică din judeţul Buzău, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de direcţia de sănătate publică a judeţului, în numele statului, şi de unitatea respectivă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 97 de la rubrica "Judeţul Buzău" şi numărul curent 271 de la rubrica "Judeţul Prahova" se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 ianuarie 2012.Nr. 28.--------