HOTĂRÂRE nr. 686 din 4 noiembrie 1997privind autorizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare pentru achiziţionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior pentru aprobarea garantarii creditului extern şi a Ministerului Finanţelor de a garanta creditul în numele statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se autorizeaza Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, sa achizitioneze, în cadrul Proiectului agricol român şi al Proiectului "ROM AG '98", pachete agricole, tehnologii şi servicii.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 686/1994 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, republicată, se completează cu activităţi de import şi comercializare de echipamente de irigaţii, echipamente şi utilaje agricole, substanţe chimice de protecţie a plantelor agricole, capacităţi de depozitare şi condiţionare a produselor agricole, material semincer, tehnologii şi servicii, precum şi de comercializare şi export de produse agricole.  +  Articolul 3Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare este mandatata să semneze contractele comerciale cu furnizorii pachetelor agricole, ai tehnologiilor şi serviciilor Case Corporation, Valmont Industries şi TransChem Finance amp; Trade Corp., precum şi contractele de împrumut cu Citybank N.A. - S.U.A.  +  Articolul 4Se autorizeaza Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior ca, prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competentelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, sa aprobe garantarea integrală a creditului extern în valoare de 160 milioane dolari S.U.A., acordat de Citybank N.A. - S.U.A. pentru achiziţionarea unor pachete agricole, tehnologii şi servicii.  +  Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa garanteze în numele statului creditul extern în valoare de 160 milioane dolari S.U.A., în favoarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa garanteze dobânzile, comisioanele, spezele bancare, primele de asigurare, precum şi alte cheltuieli aferente creditului garantat potrivit alin. 1.Costul total al creditului extern se va încadra în parametrii practicati pe piaţa internationala.  +  Articolul 6Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare, a primelor de asigurare, precum şi a altor cheltuieli aferente creditului extern se efectuează din fondurile încasate de Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare de la utilizatorii finali ai pachetelor agricole, pe baza contractelor comerciale de livrare a utilajelor.  +  Articolul 7Se autorizeaza Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare să se asocieze cu furnizorii pachetelor agricole, ai tehnologiilor şi serviciilor, formând societăţi comerciale cu personalitate juridică, în condiţiile legii, care să asigure derularea în bune condiţii a contractelor comerciale încheiate, inclusiv rambursarea creditelor externe.  +  Articolul 8În vederea derulării programelor, se vor încheia contracte comerciale de livrare la intern cu producătorii agricoli participanţi, individuali sau asociaţi.  +  Articolul 9Utilajele agricole şi instalaţiile pentru irigaţii din componenta pachetelor agricole trec în proprietatea deplina a agricultorilor privati individuali sau asociaţi, participanţi la programe, după achitarea în întregime a acestora.  +  Articolul 10Entitatea economică rezultată în urma reorganizării, prin hotărâre a Guvernului, a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare va prelua calitatea de împrumutat principal, precum şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare în relaţia cu Citybank N.A. - S.U.A., Case Corporation, Valmont Industries şi TransChem amp; Trade Corp., precum şi cu cumpărătorii pachetelor agricole.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu Gavrilescu Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------