HOTĂRÂRE nr. 685 din 1 noiembrie 1997pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/1997 privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasare şi oua
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 noiembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 293/1997 privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasare şi oua, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 23 iunie 1997, se modifica şi se completează astfel:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:" Hotărârea privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine, păsări şi animale de blana, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasare, oua şi animale de blana"2. Articolul 1 se completează cu următorul alineat:"Din fondurile acordate potrivit alin. 1 se redistribuie suma de 0,5 miliarde lei societăţilor comerciale care deţin fondul genetic la animale de blana, în vederea restructurării şi reabilitării acestuia, potrivit anexei."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Societăţile comerciale care vor beneficia de aceste fonduri vor întocmi şi vor realiza programe proprii de restructurare, care să asigure păstrarea patrimoniului genetic la dimensiunile necesare relansarii producţiei naţionale de carne de porc, de pasare, oua şi animale de blana, conform programului special anexat*).Recuperarea sumelor acordate se face din dividendele suplimentare ale anului 1997 sau prin includerea în preţul de vânzare, în cazul privatizării societăţilor comerciale."4. Anexa la hotărâre se va modifica potrivit anexei la prezenta hotărâre.---------------*) Programul special se comunică numai unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1
               
    - miliarde lei -
    Nr. crt.Societatea ComercialăJudeţulTotal 1997din care:
    Sem ISem II
      B. Păsări        
      Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Păsări şi Animale Mici - S.A. BaloteştiIlfov- 0,5-- 0,5
      TOTAL PĂSĂRI:   - 0,5-- 0,5
      C. Animale de blană        
      Staţiunea de Cercetare şi Producţie Animale de Blană Târgu MureşMureş+ 0,5-+ 0,5
      TOTAL ANIMALE DE BLANĂ:   + 0,5-+ 0,5
  ----------------