HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 ianuarie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 13 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 ianuarie 2012.Nr. 9.  +  AnexăNORMA 11/01/2012