RECTIFICARE nr. 1.723 din 20 decembrie 2011referitoare la Ordinul nr. 1.723/950/2011
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.723 din 20 decembrie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 950 din 20 decembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012  La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi 922 bis din 27 decembrie 2011, se fac următoarele rectificări:- în anexa nr. 7, la cap. III pct. 1, în tabel, la poziţia 9.5, în loc de:
  "9.5 Pansament calmant/drenaj endodontic 30 100% 100%"
  se va citi:
  "9.5 Pansament calmant/drenaj endodontic 30 100% 100% 100%"
  - în anexa nr. 28, la art. 1 alin. (1) lit. g) şi în nota de la art. 1 alin. (2) lit. b), în loc de: "... anul 2010." se va citi: "... anul 2011."_________